Grönt vatten

Grönt vatten

Vattnet i fjärrvärmeledningarna har färgats grönt med hjälp av färgämnet Pyranin för att läckor i varmvattenberedare och i ledningsnät ska kunna upptäckas.

Om exempelvis en varmvattenberedare läcker, strömmar det gröna fjärrvärmevattnet över i tappvattensystemet och färgar kranvattnet grönt.

Pyranin är godkänd av Livsmedelsverket och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Nybro. Ämnet är detsamma som färgar exempelvis handdiskmedel grönt och innebär ingen risk för missfärgning av tvätt eller dylikt om läckage skulle uppstå i din fjärrvärmecentral. Dock rekommenderas att inte använda grönt vatten till matlagning.

Om du upptäcker grönt vatten ber vi dig att kontakta vår kundtjänst 0481-451 76 eller jourtjänst på 0470-170 13.