Grönt vatten i ledningen

Vattnet i fjärrvärmeledningarna har färgats grönt med hjälp av färgämnet Pyranin för att läckor i varmvattenberedare och i ledningsnät ska kunna upptäckas. Om exempelvis en varmvattenberedare läcker strömmar det gröna fjärrvärmevattnet över i tappvattensystemet och färgar kranvattnet grönt.

Pyranin är godkänd av Livsmedelsverket och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Nybro. Ämnet är detsamma som färgar exempelvis handdiskmedel grönt och innebär ingen risk för missfärgning av tvätt eller dylikt om läckage skulle uppstå i din fjärrvärmecentral. Dock rekommenderas att inte använda grönt vatten till matlagning.

Om du upptäcker grönt vatten uppmanar vi dig att kontakta vår kundtjänst 0481-451 76 eller jourtjänst på 0470-170 13

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

Om fjärrvärme Fjärrvärme - Privatkunder Fjärrvärme - Företagskunder Kraftvärme i Nybro Varför välja fjärrvärme? » Grönt vatten i ledningen