Grönt vatten i ledningen

Nybro Energi har länge varit förskonande från läckor i fjärrvärmenätet, men för att möta framtidens krav har vi valt att färga vårt fjärrvärmevatten.

Sedan 1989 har vattnet i fjärrvärmeledningerna färgats grönt med hjälp av färgämnet Pyranin, för att effektivt kunna söka läckor i varmvattenberedare och i ledningsnät. Till exempel så upptäcks läckande varmvattenberedare genom att fjärrvärmevattnet strömmar över i tappvattensystemet och färgar varmvattnet grönt. Pyraninet är fluorescerande och kan upptäckas med hjälp av UV-ljus även i mycket små koncentrationer.

Läckage i ledningsnät leds ofta till mark eller dagvattenledningar. Genom provtagning i dagvattenledningarna och i vattensamlingar kan ungefärliga lägen för läckor fastställas.

Pyranin är godkänd av Livsmedelsverket och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Nybro. Någon risk för färgpåverkan på tvätt, hår och dylikt finns inte. Men använd däremot inte grönvatten till matlagning. En god regel är att aldrig använda varmvatten när du lagar mat.

Frågor och svar om grönt vatten

Vad gör jag om jag har grönt vatten i kranen?
Kontakta Nybro Energis Kundtjänst på 0481-451 76 eller Jourtjänst på 0470-170 13

Det läcker grönt vatten ur min Fjärrvärmecentral, vad ska jag göra
Kontakta vår Kundtjänst på 0481-451 76 eller Jourtjänst på 0470-170 13

Det är grönt vatten på marken, varför då och vad gör jag?
Det gröna vattnet kan vara läckage från hetvatten från fjärrvärmeledningarna som är grönfärgat med ämnet Pyranin. Ring vår Kundtjänst på 0481-451 76 eller Jourtjänst på 0470-170 13

Är färgämnet Pyranin giftigt?
Nej produkten är livsmedelsklassad. I den koncentrationen som Pyraninet finns i fjärrvärmevattnet är lösningen helt ofarlig.

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

Om fjärrvärme Fjärrvärme - Privatkunder Fjärrvärme - Företagskunder Kraftvärme i Nybro Varför välja fjärrvärme? » Grönt vatten i ledningen