Varför välja fjärrvärme?

Du har kanske aldrig tänkt på var värmen i ditt hus kommer ifrån? I så fall är det är troligt att du har fjärrvärme. Över 90 procent av Sveriges flerbostadshus och 18 procent av landets villor värms av fjärrvärme. Fjärrvärme är ett enkelt och bekvämt sätt att förse bostäder med värme. Du får obegränsad tillgång till värme och varmvatten – men självklart ska du ändå vara rädd om energin. Eftersom tekniken är lättskött och driftsäkerheten hög behöver du inte oroa dig för plötsliga ekonomiska kallduschar för reparationer.

Ta vara på energin som annars skulle ha gått till spillo!

Hur ska vi få energin att räcka till? I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Ingen vill vakna upp till en kall dusch, eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vår totala energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. En del av lösningen är fjärrvärme.

Fjärrvärme kan ta vara på energi som annars går till spillo och omvandla den till värme. Rester från skogsavverkning, avfall, spillvärme från industrin, överskottsvärme från en datahall eller dina gamla gympaskor – allt kan bli värme till dina element och varmt vatten till duschen. Även överskott från elproduktion och solenergi kan omvandlas till värme och lagras i fjärrvärmerören för att användas på natten när det är kallt.

Fjärrvärmens fördelar

  • Med fjärrvärme får du en enkel installation till ett bra pris.
  • Fjärrvärmecentralen har låga underhållskostnader.
  • Fjärrvärmen är tyst och skötseln är enkel.
  • Fjärrvärmen lagrar inget tappvarmvatten vilket ger friskt varmvatten.
  • Varmvattenberedare behövs inte.
  • Fastighetsskatten blir inte högre med fjärrvärme.
  • Du som har elvärme kan troligtvis ha en lägre huvudsäkring på elabonnemanget. Detta ger dig lägre abonnemangsavgift.
Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

Om fjärrvärme Fjärrvärme - Privatkunder Fjärrvärme - Företagskunder Kraftvärme i Nybro » Varför välja fjärrvärme? Grönt vatten i ledningen