Fjärrvärmemätare

Alla fjärrvärmemätare är digitala vilket innebär att vi hämtar mätvärden regelbundet, du behöver inte läsa av mätaren manuellt som det var förr.

temp in och temp ut och flöde.