Fjärrvärmemätare

Alla fjärrvärmemätare är digitala vilket innebär att vi hämtar mätvärden regelbundet, du behöver inte läsa av mätaren manuellt som det var förr.

Vi mäter temperatur som går in i mätaren samt temperatur när vattnet lämnar mätaren, dessutom mäts flödet som visar hur effektiv din mätare är.