Fjärrvärmemätare / Tekniska bestämmelser

Alla fjärrvärmemätare är digitala vilket innebär att vi hämtar mätvärden regelbundet, du behöver inte läsa av mätaren manuellt som det var förr.

Vi mäter temperatur som går in i mätaren samt temperatur när vattnet lämnar mätaren, dessutom mäts flödet som visar hur effektiv din mätare är.

Tekniska bestämmelser

Leveransgränsen är gränsen mellan leverantörens anläggning och kundens anläggning och är direkt efter servisventilerna. Ledningar efter servisventilerna ägs av kunden. Ventilerna, som utgör leveransgräns, sitter vanligtvis placerade under en plåtlåda på utsidan av väggen eller direkt innanför väggen. Fjärrvärmeväxlaren är fastighetsägarens egen, och svarar där för underhållet.