Självriskeliminering

Föreningen Svensk Fjärrvärme och VÄRMEK har tillsammans tagit fram en självriskelimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Denna försäkring har vi på Nybro Energi tecknat för våra kunders räkning. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Försäkringen gäller för våra villakunder. Även kunder utan gällande villaförsäkring omfattas om skadan skulle varit ersättningsbar egendomsskada.

Övre gräns för utbetalning av självrisk är 5 000:- per skadetillfälle.

Skadereglering sker enligt följande:
1. Skada anmäls till ordinarie försäkringsbolag för hem/villa.
2. När skadebeslut finns framme, ifylls nedanstående skadeanmälningsblankett.
3. Blanketten sänds till oss på Nybro Energi för bekräftelse av skada och anslutning.
4. Nybro Energi sänder blanketten vidare till Trygg Hansa
5. Trygg Hansa utbetalar ersättning för skadans självrisk enligt försäkringsvillkoren nedan.

Försäkringsvillkor och skadeblankett

Värmek-Försäkringsvillkor – PDF (207 kB)

Skadeblankett_Värmek – PDF (115 kB)

 

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

Varför välja fjärrvärme? Prislista - småhus » Självriskeliminering Beräkna din årskostnad - Fjärrvärme