Prislista – Större fastigheter

I vår prismodell är priset för fjärrvärme 100% påverkbar för dig som kund. Det innebär att en sänkning av din förbrukning får fullt genomslag, då vi tagit bort den fasta avgiften.

Priser 2019 (angivna priser är exkl moms.)

Energiavgift: 37,50 öre / kWh
Effektavgift*: 635 kr / kW
Flödesavgift: 2 kr / m³

*Effektavgiften beräknas enligt följande; Normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 2 200. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, d v s uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1MWh = 1 000 kWh

Kundexempel, årsförbrukning motsvarande 175 000 kWh

Energiavgift: (175 000 kWh x 0,375 kr/kWh) 65 625 kr
Effektavgift: (80 kW x 635 kr/kW) 50 800 kr
Flödesavgift: (3 500 m³ x 2 kr/m³)* 7 000 kr
Årskostnad exkl moms: 123 425 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh
(175 MWh * 20 = 3 500 m³ ).

Anslutningsavgifter för nya kunder

400 kr/kW

Prisexempel på en effekt på 100 kW = Anslutningskostnad på 40 000 SEK exkl. moms.

Minsta kostnad 17 200 SEK exkl. moms.

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

Prislista - Industrikunder » Prislista - Större fastigheter