Prislista – Industrikunder

I vår prismodell delas kunderna in i kategorier utifrån den genomsnittliga årsförbrukningen. Nedan ser du aktuella priser.

Prislista 2019 (exkl. moms)

Mindre än 200 MWh
Fast avgift: 4 000 kr
Energiavgift: 32 öre / kWh
Effektavgift*: 436 kr / kW
Flödesavgift: 1,50 kr / m³

201-700 MWh
Fast avgift: 12 000 kr
Energiavgift: 32 öre / kWh
Effektavgift*: 412,60 kr / kW
Flödesavgift: 1,5 kr / m³

Större än 701 MWh
Fast avgift: 22 000 kr
Energiavgift: 32 öre / kWh
Effektavgift*: 404,40 kr / kW
Flödesavgift: 1,50 kr / m³

*Effektavgiften beräknas enligt följande; Normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 1 700. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, d v s uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1MWh = 1 000 kWh.

Kundexempel, årsförbrukning motsvarande 200 000 kWh

Kunden tillhör kategori mindre än 200 MWh

Fast avgift: 4 000 kr
Energiavgift: (200 000 kWh x 0,32 kr/kWh) 64 000 kr
Effektavgift: (117 kW x 436 kr/kW) 51 012 kr
Flödesavgift: (4 000 m³ x 1,50 kr/m³)* 6 000 kr
Årskostnad exkl moms: 125 012 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh ( 200 MWh * 20 = 4 000 m³ ).

Anslutningsavgifter för nya kunder

400 kr/kW

Prisexempel på en effekt på 100 kW = Anslutningskostnad på 40 000 SEK exkl. moms.

Minsta kostnad 17 200 SEK exkl. moms.

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

» Prislista - Industrikunder Prislista - Större fastigheter