Avtalsvillkor fjärrvärme

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.