Så fungerar fjärrvärme i din villa

Med fjärrvärme får din villa värmen från en anläggning som du delar mellan flera andra hushåll på samma ort. Det är den vanligast uppvärmningsformen i Sverige. Trots sitt namn kommer alltså fjärrvärmen inte från ”fjärran” utan den är lokalt producerad. Såhär går det till när fjärrvärmen kommer hem till dig i Nybro.

1. Värmen produceras

I Nybro tätort finns ett stort system med rörledningar nergrävda i marken, ett så kallat fjärrvärmenät. Nätet är kopplat till produktionsanläggningen Transtorp som ligger i utkanten av Nybro tätort. Vattnet värms upp genom att vi eldar brännbart avfall som kommer från den egna regionen. Vi återvinner energin i avfallet och kan således producera varmt vatten och samtidigt el. Om vi inte eldade avfallet skulle det gå till spillo. Vi tycker det är schysst att använda de resurser som finns på ett smart sätt.

2. Det varma vattnet färdas ut i systemet

Det varma vattnet pumpas sedan ut i rörledningarna och vidare till alla hus som är kopplade till det lokala fjärrvärmenätet. Då är vattnet mellan 80-90 grader.

3. Värmen förs över i din fjärrvärmecentral

Vattnet når sedan ditt hem och din fjärrvärmecentral. Den lilla fjärrvärmecentralen är inte större än ett badrumsskåp och ersätter både värmepump, bränsletank och dammigt pelletsförråd. Den monteras enkelt på väggen i din tvättstuga eller lämpligt utrymme. Du ställer själv in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralen resten.

4. Ditt hem värms upp

Därefter cirkulerar det uppvärmda vattnet i ditt hem och värmer vattnet i kranarna, elementen och kanske även golvet!

5. Det svala vattnet skickas tillbaka

När du har ”använt upp” värmen i ditt lokala system skickas det svalna vattnet tillbaka till Transtorp. Då brukar det vara kring 40-45 grader varmt. Desto kallare vattnet är då desto bättre, det betyder att värmen verkligen har utnyttjats.