Utbyggnadsområden

2015 påbörjades fiberutbyggnaden i Nybro kommun. Först ut att kopplas upp var alla tätorter och därefter fortsatte vi koppla upp landsbygden.

Här kan du följa arbetet med de utbyggnadsområden som väntar på anslutning. Samtliga utbyggnadsområden har fått stöd av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med utbyggnadsområdena är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet samt bygga ett öppet fibernät i angivet område. Ett öppet fibernät innebär att alla leverantörer som vill, har möjlighet att sälja sina tjänster i nätet på lika villkor. För dig som kund skapar fri konkurrens förutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan. För att se vilka tjänsteleverantörer samt priser vi har i nätet just nu hänvisar vi till fiber.nybroenergi.se

Karta över utbyggnadsområdet Nybro Västerbyggd

2023-01-12

Detta område är nu stängt för anmälningar för fiberanslutningar. Detta för att kunna påbörja redovisning till Länsstyrelsen samt för att undvika förseningar som uppkommer när vi får gå tillbaka med maskiner för sena anslutningar. Det går fortfarande att anmäla sig men dessa anmälningar kommer ses som efteranmälningar och priset kommer vara högre. Arbetet som återstår pågår och ni som väntar på anslutning kommer färdigställas enligt plan.

2022-11-01

Telia släcker ner kopparnätet

Telia kommer succesivt stänga ner sitt kopparnät (tjänster via telefonjacket). Många orter i kommunen har redan stängts ner. Tanken är att tjänster som man haft via kopparnätet ska ersättas av fiber eller mobilnäten. Telia är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. De har därför rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget. Vi på Nybro Energi har haft ett antal möten med Telia med avsikten att få dem att avvakta med att stänga ner tills vi är framme och kan erbjuda fiber som alternativ. På vissa orter har vi lyckats, andra inte.

Via länken nedan ser du vilka orter de planerar att stänga ner.

https://www.bredbandsval.se/bredband/adsl-avveckling

Telia har särskilda erbjudanden för dig som kund som berörs av förändringen. Tjänsten är en trådlös lösning som du kan läsa mer om deras på deras

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

2022-10-17

Just nu har vi maskiner som gräver i området runt väg 120. De gräver nu stammatning mot Stora Idehult. Vi har även en mindre maskin som gräver tomter i området. Peab jobbar i området med att installera kunder. När Peab har varit hos dig ska du kunna beställa tjänster direkt i vår fiberportal. Det går även bra att ta en direktkontakt med bolaget du önskar ha via telefon. De kan då koppla upp dig direkt via telefonen. Det går bra att välja att aktivera den nya tjänsten när din gamla tjänst löper ut. På så sätt slipper du betala dubbelt.

2022-09-20

Maskinerna gräver för fullt, vi är klara med all grävning utöver söder om Eskilsryd där väg 120 kvarstår samt väg från Eskilsryd mot Björstorp

Vi har även maskin som återställer asfalt i områden som är grävda.  Även blåsning av stamfiberkabel är på gång att bli klar.

Installationer görs just nu i Sjöahult och nästkommande områden som ska installeras  är Södra Sävjö och Västra Sävsjö

2022-06-01

Maskinerna befinner sig söder om Örsjö. Orrabäcksvägen är grävd för fiberstammen som kommer blåsas under hösten 2022.

Ett maskingäng gräver från Skräddaregärde och söderut samt har vi ett maskingäng längs Alsjövägen. Dessa gräver för stammatningen för att i vinter  kunna påbörja tomtingrävningar.

 

Fastigheter med befintliga avtal gällande Florhult, Sjöahult, Ärngisslahyltan, Hermantorpsvägen samt södra och västra Sävsjö planeras att installeras under höst 2022

2022-04-07

Maskinerna återställer nu där de gått fram utmed Trafikverkets väg 545. Dessa kommer sedan gå på sträckan ner mot Skräddargärde och Eskilsryd. Nässömåla är nu färdiggrävt. Maskinerna fortsätter gå sträckan mellan Alsjövägen upp mot Stora Kolfly/Södra Örsjö.

2022-03-24

Så fort vädret blir mildare kommer vi påbörja asfaltering av sträckor som maskinerna gått fram på och behöver lagas. Maskinerna fortsätter gå sträckan mot Nässömåla. Vi har ett gäng som går från Alsjövägen upp mot Södra Örsjö. Erika på Lindahls gräv besöker kunder i området runt Eskilsryd/Skräddaregärde.

2022-03-11

Erika besöker kunder utmed sticken från väg 545. Maskinerna som gått i Korpahult är nu klara och har gått till Nässömåla. När detta maskingäng är klara kommer de börja gå ner mot Eskilsryd. Samförläggningen fortsätter i Sjöahult men dessa börjar bli klara. De kommer sen gå sträckan från Södra Örsjö och nedåt.

2022-02-17

Nu är vi framme i Siggegärde och har nu börjat gå och tar avsticken, först ut Korpahult. Lindahls kommer gå tillbaka och återställa sträckor som de inte kunnat snygga till under vintern. Maskinerna fortsätter gå i området runt Sävsjö. Som det ser ut just nu så är det bara området runt Sjöahult som ska samförläggas med Eon.

200-01-24

Vår installatör har som flera andra påverkats av sjukdom och meddelar att de tyvärr har hamnat efter med fiberinstallationer av kunder i ert område. Ni som fått brev om tid för installation är inte berörda utan detta gäller er som fått er fiber blåst men inväntar svar från Peab om tid för installation.

Installationer som var planerade att påbörjas v 5 är flyttade till v 8. Detta är något vi beklagar och önskar du mer information om tid för installation ber vi er ta en direktkontakt med Peab.

Peab Anläggningar, Peter – 0733-37 67 63

Peab Anläggningar, Morgan – 0733-33 91 21

2022-01-21

Erika på Lindahls gräv tar just nu kontakt med er som bor utmed stammen från Örsjö till Siggegärde. Maskinerna har börjat gå sträckan mot Västra Sävsjö. Som det ser ut just nu så är det bara området runt Sjöahult som ska samförläggas med Eon.

2022-01-13

Maskinerna befinner sig fortfarande i området runt Ärngisslahyltan. Samt sträckan från Örsjö mot Siggegärde. När dessa maskiner är klara är tanken att gå Knappsmåla mot Eskilsryd. Blåsning i området runt Brokagärde och Krumhall pågår och börjar bli klar. Blåser även grävda områden norr om Hermantorpsvägen. Så fort ni fått er fiber blåst (en tunn kabel som kommer sticka upp i en slinga ur er kanalisation mot husväggen) så kommer denna information lämnas över till Peab för installation. Ni behöver inte vara hemma när vi kommer och blåser. Erika på Lindahls gräv kommer börja ta kontakt med er som bor i området runt Orrabäck för att diskutera var ni vill att de gräver in er fiber.

2021-12-16

Maskinerna har nu börjat närma sig Ärngisslahyltan. Dessa maskiner kommer sedan gå mot västra Sävsjö. Denna sträcka kommer samförläggas med Eon. Grävning pågår fortfarande utmed sträckan från Örsjö mot Siggegärde. Vi hoppas att när vägen blir lite bredare att vi kan komma upp i lite högre tempo. Skulle det bli mycket snö så är planen att gå ifrån Trafikverkets väg och ta sticken in på småvägarna istället. Blåsning pågår just nu i området runt Lindås/Tjukahall.

2021-11-26

Maskinerna fortsätter gå från Örsjö mot Siggegärde. Grävning pågår utmed sträckan Florhult – Ärngisslahyltan. Ni som inte är installerade som bor norr om Hermantorpsvägen kommer bli installerade med start i januari.

2021-11-12

Grävning pågår fortfarande utmed sträckan från Örsjö mot Siggegärde. Maskinerna som går mot Älmeberg börjar bli klara. I väntan på material till sträckan runt Sävsjö kommer vi påbörja grävning på sträckan Florhult – Ärngisslahyltan. Vi kommer med start i december påbörja blåsning av de områden som är färdiggrävda norr om Hermantorpsvägen (Lindås/Tjukahall samt Krumhall/Gunnarsmo). Vi försöker därmed snabba på arbetet för er som blir av med er kopparanslutning från Telia. Vi kommer tyvärr inte hinna koppla in alla utan det kommer bli ett glapp men vi kommer arbeta på så fort vi kan.

2021-11-08

Grävning i området upp mot Krumhall och Gunnarsmo är nu klar. Börjat gå utmed Örsjövägen, från Örsjö mot Siggegärde. Vi har en maskin i området runt Älmeberg. Sävsjö påbörjas inom kort. Här kommer vi samförlägga med Eon.

2021-11-03

Ni som bor i området runt Södra Bondetorp kommer få er fiber installerad i början på december. Brev om tid för installation kommer skickas ut i mitten av november.

2021-10-22

Grävning pågår i området upp mot Krumhall och Gunnarsmo.

Vi inväntar tillstånd från Trafikverket för att påbörja grävning i området runt Örsjö. Som det ser ut just nu kommer vi börja med området syd/väst om Örsjö.

Installationer pågår just nu i området som är blåst.

2021-10-01

Grävning pågår i området upp mot Krumhall. Under nästa vecka kommer Peab skicka ut brev till er som fått er fiber blåst och väntar på installation. Installationerna är tänkta att slutföras under v 42-43.

2021-09-15

Maskinerna fortsätter gå mellan Kyrkehall och Göttorp. Dessa maskiner börjar bli klara och tanken är att flytta dessa till området runt Bruatorp/S:t Slät/Långåkra. Samförläggning i området runt Sävsjö pågår. Vi ser även över möjligheten att sätta in ett maskingäng i området runt Ärngisslahyltan.

2021-09-06

Undvik blixtnedslag!

Såhär ser det ut hos många som fått sin fiber installerad. Vårt tips är att avlägsna din gamla telekabel på utsidan av huset (1 m ifrån). Fibertråden är av glas och leder inte ett blixtnedslag vidare så som din gamla telekabel kan göra! Ett annat tips om du inte har möjlighet till ovan är att dra ut sladden till din mediaomvandlare vid åska så inte ett eventuellt nedslag hoppar vidare från telejacket till mediaomvandlaren.

2021-09-03

Vi har ett maskingäng som går mot Kyrkehall från Göttorp. Mycket sten så vi hoppas på lite bättre markförhållanden längre fram.

Erika på Lindahls kommer börja ta kontakt med er som inte redan fått besök av henne.

2021-08-25

Maskinerna som gräver befinner sig just nu i området runt Lindås. Vi fortsätter att blåsa de områden som är grävda. Många av er har nu fått sin fiber blåst och vi ber er att vara försiktiga med fibertråden tills installation kan ske. Vi har en ny entreprenör på installationssidan, PEAB. Till skillnad från Eltel som ringde för att boka in en tid för installation kommer PEAB att skicka ut ett brev där de informerar om en tid för installation. Brevet kommer skickas till installationsadressen. Bor du inte på adressen kommer brevet skickas till fakturaadress. PEAB kommer börja med att installera kunder utmed Hermantorpsvägen och därefter sticken in.

2021-07-05

Maskinerna befinner sig i området runt Lindås men håller sig på grusvägarna. Blåsning av fiber pågår i Drottninghult och Skälsek. De blåser även kunder utmed Hermantorpsvägen.

2021-06-23

Området runt Holmen är nu klart. Maskinerna förbereder för att gå mot Lindås. När detta är klart gå de vidare mot området norr om Hermantorpsvägen.

2021-06-07

Samförläggningen i Norra och Södra Björnhult är nu klar. Maskinerna är snart klara utmed Hermantorpsvägen. De går sen mot Holmen och sen mot Lindås.

2021-05-24

Maskinerna räknar med att de har ca en veckas arbete kvar i området nedan. Därefter är tanken att ta sticken ut mot Göttorp, Lindås. Erika på Lindahls gräv åker runt och träffar er som inte fått besök än för att gå igenom tomtingrävningar.

2021-05-07

Vi har tre maskiner i området runt Norra Björnahult där vi samförlägger med elnät. Vi har en maskin som gräver tomter löpande i området. Kontakt tas alltid innan tomtingrävningar.

2021-04-26

Grävningen i Norra Sävsjö är nu klar och maskinerna har gått till Södra och Norra Björnahult. Vi har en mindre maskin som gräver tomter i Stora Idehult. Jord finns att hämta enligt bilden nedan. Matjorden är avsedd för fiberingrävning och ska bara användas för finåterställning av i era trädgårdar.

31an – (Pdf, 267 KB)

Norra Sävsjö – (Pdf, 214 KB)

Hermanstorpsvägen – (Pdf, 220 KB)

Södra Björnahult – (Pdf, 243 KB)

2021-04-21

Maskinerna fortsätter i området runt Norra Sävsjö, det är bitvis smalt med stenmurar så framkomligheten kan vara begränsad. Vi har två maskiner i området som gräver tomter. När vi är klara i Norra Sävsjö börjar vi med Södra och Norra Björnahult. Blåsning på gång inom kort till Skälsek och Tikaskruv.

2021-04-07

Södra Bäckebo är nu färdiggrävt och maskinerna har flyttat till Norra Sävsjö där de påbörjat samförläggningen med Eon.

2021-03-26

Maskinerna är nu klara i Tikaskruv. De börjar även bli klara i Drottninghult, tomter pågår. Maskinen som gått här går sedan tillbaka till Hermantorpsvägen för att ta ett par sträckor som ska samförläggas samt ett par sträckor som vi inte kunde gräva pga kärle. Jag saknar avtal på många fastigheter som gjorde en intresseanmälan för länge sedan. Jag kommer inom kort skicka ut avtal till dessa adresser men är du osäker på om du bara gjort en intresseanmälan så hör gärna av dig.

2021-03-22

Maskinerna i Tikaskruv börjar bli klara. De går sedan mot Drottninghult från Kantavägen. De fyra maskiner utmed Hermantorpsvägen kommer börja gå småvägarna ut från Hermantorpsvägen med start sträckan ut mot Långåkra, Getahult, Lindås, Sjöahult, Södra Sävsjö, Ärngisslahyltan, Norra Björnahult mot Eriksmålen.

2021-03-16

Vi inväntar material från Eon för samförläggningen. Maskingängen som gräver i ert område börjar närma sig varandra runt Parismåla. Vi har två maskiner i Tikaskruv och en maskin som gräver tomter runt Parismåla mot Nybro, utmed stammen.

2021-03-10

Eon vill lägga ner sin hög och lågspänning i Södra och Norra Björnahult och detta samförläggs nu av våra fiberkillar. I Högemåla befinner sig ett grävgäng. I Götttorp befinner sig ett annat gäng. Tomtingrävningar pågår i Parismåla.

2021-03-02

Maskinerna befinner sig nu i området runt Älmeberg och Södra Björnahult. Markförhållandena är nu bättre vilket underlättar arbetet. Jag får fortfarande in avtal i ert område och ni som sitter och funderar på om ni vill ansluta er eller inte får gärna ta en kontakt med mig. Det blir knepigt med vår tidsplanering när vi får in avtal i takt med att vi kommer till nya områden. Har ni grannar som inte bor här permanent får ni gärna hjälpa mig att fråga om de är intresserade.

2021-02-22

Maskinerna går vidare i områdena som jag nämnde i inlägget nedan. Vi hoppas att maskinen som gräver tomter kan återuppta sitt arbete när det blir lite mildare.

2021-02-12

Vi har nu två maskiner som är i området runt Brokagärde, två maskiner i området runt Norra Bäckebo samt två maskiner i området runt Södra Björnahult. Vi har pausat tomtingrävningar i området eftersom det är så kallt i marken. Återupptar detta så fort vädret blir lite mildare. Vi saknar avtal på många fastigheter i ert område. Vet du med dig att du bara skrivit på en intresseanmälan är det viktigt att du tar en kontakt med oss för att få hem ett avtal. Är du osäker på om du skrivit på ett avtal är du välkommen att ta en kontakt!

2021-02-10

Maskinerna är nu klara på första etappen på Hermanstorpsvägen. De jobbar nu med att återställa vägen där de gått förbi. De kommer gå mot Brokagärde efter det. Vi har även ett gäng i området runt Norra Bäckebo. Tomtingrävningar grävs från Emmaboda-gränsen mot Nybro, just nu är de i Parismåla. Erika på Lindahls gräv fortsätter att ringa för att boka in kundbesök. När Erika kommer är det viktigt att hon får information om det finns kablar nedgrävda på fastigheten. Det kan tex vara slinga för robotgräsklippare eller utebelysning.

2021-01-21

Arbetet fortgår utmed Hermantorpsvägen. Maskinerna som går utmed vägen kommer att få sällskap av 4 st maskiner till som ska komplettera de maskiner som redan är där och gräver. Totalt kommer vi då ha 6 st maskiner igång i området.

2021-01-14

Arbetet pågår utmed Hermantorpsvägen och vi har utfört tre tryckningar under vägen. Tomtingrävningar är klara i Norra Bondetorp. Maskinerna som gått i området runt Alsterbro/Kråksmåla börjar bli klara i detta området och vi kommer då börja flytta över dessa maskiner till ert område.

2020-12-14

Maskinen som gått mot Sugande är nu klar och går nu mot Skälsek utmed gamla 31:an. I Norra Bondetorp återstår tomterna för ingrävning.

2020-12-07

I Norra Bondetorp återstår nu bara tomterna. Den stora maskinen har börjat gå mot Sugande och sedan vidare mot Skälsek. Erika fortsätter ta kontakter med boende i ert område för att bestämma var ni vill att vi gräver in.

Detta område är nu stängt för anmälningar för fiberanslutningar. Detta för att kunna påbörja redovisning till Länsstyrelsen samt för att undvika förseningar som uppkommer när vi får gå tillbaka med maskiner för sena anslutningar. Det går fortfarande att anmäla sig men dessa anmälningar kommer ses som efteranmälningar och priset kommer vara högre. Arbetet som återstår pågår och ni som väntar på anslutning kommer färdigställas enligt plan.

2022-11-01

Telia släcker ner kopparnätet

Telia kommer succesivt stänga ner sitt kopparnät (tjänster via telefonjacket). Många orter i kommunen har redan stängts ner. Tanken är att tjänster som man haft via kopparnätet ska ersättas av fiber eller mobilnäten. Telia är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. De har därför rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget. Vi på Nybro Energi har haft ett antal möten med Telia med avsikten att få dem att avvakta med att stänga ner tills vi är framme och kan erbjuda fiber som alternativ. På vissa orter har vi lyckats, andra inte.

Via länken nedan ser du vilka orter de planerar att stänga ner.

https://www.bredbandsval.se/bredband/adsl-avveckling 

Telia har särskilda erbjudanden för dig som kund som berörs av förändringen. Tjänsten är en trådlös lösning som du kan läsa mer om deras på deras

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

2022-09-20

Fiberbyggnationen för privatkunder på landsbygden i detta område är nu färdigställt. Efteranslutningar tas i mån av tid.

2022-07-13

Kunderna i Barkebo installerades under Juni månad.

2022-06-01

På grund av förseningar och omplanering börjar nu Barkebo bli redo att installeras under sommaren 2022. Brev kommer skickas ut till berörda fastigheter.

 

2022-04-07

Utrustningen för att koppla upp er som bor i Barkebo är nu hemma och blåsningen av fibern är klar. Peab kommer skicka ut brev för tid för installation.

2022-03-24

Så fort vädret blir mildare kommer vi påbörja asfaltering av sträckor som maskinerna gått fram på och behöver lagas.

2022-01-21

Blåsning pågår nu i området nedan. Peab kommer skicka ut brev i veckan med datum för installationer till er som fått er fiber blåst.

2022-01-13

Peab arbetar på i området med att svetsa stammar samt installera kunder. Blåsning av området söder om väg 125 Hälleskalla/Torskemåla är på g inom kort.

2021-12-16

Peab har påbörjat sitt arbete med fiber-stammen utmed väg 125. När de är klara med det kan vi påbörja installation av er som bor här.

2021-11-26

Tomtingrävningar pågår i Grönlid, Sjömåla och Lindshult. Pianovägen, Sandslätt blåses inom kort.

2021-11-12

Blåsning Lindehult/Holmaryd påbörjas inom kort.

2021-11-08

Området Sjömåla/Haltemåla är nu fädiggrävt. Kvarstår tomter. Här väntar nu återställning av vägar. Gällande blåsning och installation är detta planerat till jan, feb.

2021-10-22

Maskinerna befinner sig vid området runt Sjömåla/Gräsdal. Arbetar med markavtal för att ta oss till Barkebo.

2021-10-01

Pågår fortfarande även grävning i området runt Sjömåla/Haltemåla.

2021-09-15

Maskinerna som gått sträckan Högerås/Sigtingsryd börjar bli klara. Pågår även grävning i området runt Sjömåla/Haltemåla. Vi har nu mycket blåsning av fiber på sträckor som är grävda, detta kommer påbörjas omgående.

2021-09-06

Undvik blixtnedslag!

Såhär ser det ut hos många som fått sin fiber installerad. Vårt tips är att avlägsna din gamla telekabel på utsidan av huset (1 m ifrån). Fibertråden är av glas och leder inte ett blixtnedslag vidare så som din gamla telekabel kan göra! Ett annat tips om du inte har möjlighet till ovan är att dra ut sladden till din mediaomvandlare vid åska så inte ett eventuellt nedslag hoppar vidare från telejacket till mediaomvandlaren.

2021-09-03

Maskinerna som gått i området runt Rydholm är nu klara och har gått vidare för att påbörja grävning i området runt Sjömåla/Haltemåla. Vi har även ett gäng som går från Högerås mot Sigtingsryd. Tomter grävs till ett par adresser i Knivingaryd. Vi har nu mycket blåsning av fiber på sträckor som är grävda, detta kommer påbörjas omgående.

2021-08-25

Maskinerna befinner sig i området runt Rydholm. Dessa börjar bli klara och därefter kommer vi påbörja grävning i området runt Sjömåla/Haltemåla.

2021-08-19

Vi kommer stänga detta område för att redovisa till Länsstyrelsen. Det betyder att vi från den 15 september ser anmälningar som kommer in som efteranmälningar och priset kommer vara högre än det vi erbjuder idag. Arbetet som återstår pågår och ni som väntar på anslutning kommer färdigställas enligt plan.

2021-07-05

Grävning pågår på Pianovägen.

2021-06-23

Grävning pågår på Pianovägen. Vi har ett flertal fastigheter som vi inte får tag i för att installera. Det är framförallt danskar och tyskar. Pratar ni med någon granne som inte fått sin blåsta fiber installerad så be dom gärna ta en kontakt med mig.

2021-06-07

Grävning pågår utmed väg 125 i Sandslätt. När denna maskin är klar är planen att gå till Pianovägen och därefter sträckorna som är kvar mellan Knivingaryd och Bäckebo.

2021-05-24

Eltel jobbar vidare med att installera kunder. Har tyvärr ca 25 kunder som vi inte kan få tag i. Har du grannar som inte bor här får du gärna meddela att vi förmodligen försökt nå dem. Tanken är att sätta in en maskin för att gräva in de kunder som är kvar utmed Sandslättsvägen. Grävning pågår även i området runt Millemåla.

2021-05-07

Sträckan mellan Hälleskalla och Millemåla kommer påbörjas efter Kristi himmelsfärd. Vi har maskiner i området runt Ekaryd/Holmaryd. Eltel svetsar stam och installerar kunder. Eltel ringer på det telefonnummer ni angav när ni skrev på avtalet. Är du osäker på om telefonnumret fortfarande är aktivt så ta gärna en kontakt med mig så tittar vi på det.

När du fått din fiber installerad får du en kom-igång-guide av Eltel. I denna kan du läsa hur du kommer igång med dina tjänster via fibern. Alla tjänsteleverantörer som finns att välja på hittar du på hemsidan nedan. Det finns ett par aktörer som erbjuder både internet, TV och telefon. Jag får ofta frågan om Telia. Telia har valt att inte gå med i vårt nät tidigare men vi för just dialog med dem så vår förhoppning är att de kommer komma in som tjänsteleverantör. Tveka inte att ta en kontakt med mig så hjälper jag till att komma igång.

https://fiber.nybroenergi.se/services/default.aspx?productcategory=isp

2021-04-26

Just nu har vi två maskiner i området runt Holmaryd. Blåsning pågår i området runt Höboda/Gällarud. Eltel bokar kunder och installerar er fått er fiber blåst. Jord finns att hämta enligt bilden nedan. Matjorden är avsedd för fiberingrävning och ska bara användas för finåterställning av i era trädgårdar.

125an Kråksmåla – (Pdf, 346 KB)

2021-04-21

Eltel har nu ca 40 kunder där vi har förberett för installation som vi kommer börja kontakta.

2021-04-07

Maskinerna befinner sig just nu i området runt Lindehult. Eltel kommer inom kort börja kontakta kunder för installation.

2021-03-26

Maskinerna är nu klara i Barkebo, de har några tomter kvar bara. De går nu mot Lindehult. Blåsning pågår och dom har kommit ganska långt med detta. Eltel kommer fortsätter förbereda för installationer.

2021-03-22

Maskinerna börjar bli klara i Barkebo. Går sedan vidare mot Lindehult. Här kommer vi samförlägga med elnät tre km. Blåsning pågår och rullar på bra. Eltel förbereder för kommande installationer.

2021-03-16

Maskinerna fortsätter i området runt Barkebo. Vi har nu påbörjat blåsningen i ert område. Det är blåst i Kråksmåla och de har börjat gå mot Lindshult för att blåsa stamledningar.

2021-03-10

Maskinerna är kvar i området runt Barkebo. De har ca 1 km kvar att gräva här innan de kan flytta vidare.

Blåsning på g.

2021-03-02

Maskinerna fortsätter i området runt Barkebo. Erika på Lindahls kontaktar kunder för att förberedda tomtingrävningar. När maskinerna är klara här går de vidare mot Lindehult. Vi har haft en maskin som gått i området runt Kimramåla för att gräva utmed åkrarna. Det börjar bli bättre markförhållanden vilket underlättar arbetet.

2021-02-22

Maskinerna är kvar i området runt Barkebo. Vi har nu ca 1 km grävning kvar och vi hoppas på bra markförhållanden och mindre kärle.

2021-02-12

Maskinerna  har nu kommit halvvägs i Barkebo. Erika på Lindahls gräv kommer börja kontakta er som bor här för att diskutera var ni vill att vi gräver in på tomterna. Gällande blåsningen så kommer vi ha tre maskiner som ska blåsa in fibern i alla områden där vi varit och grävt. Eltel har redan varit i området och svetsat stammarna så mycket av deras jobb är klart och när blåsningen är klar kommer de löpande kontakta kunder för installation. Tyvärr har maskiner haft det kämpigt med det kalla vädret som gjort att komponenter i maskinerna fryser. Vi hoppas att det blir lite mildare snart så att maskinerna kan arbeta smidigare. Vi räknar med att kunna koppla upp er som fått en kanalisation ingrävd löpande fram till sommaren.

2021-01-10

Två maskiner är i Barkebo. Hårt i marken med både kyla och berg. Maskinerna går sedan vidare mot Lindehult och Kimramåla efter det. Småvägarna från 125:an ligger även med i vår priolista. Vi börja blåsa i Kråksmåla inom kort för att kunna installera er som bor här.

2021-01-21

Maskinerna är kvar i området runt Grönlid. På grund av mycket berg behöver vi spränga även här. Lindshult förbereds också för kommande grävning efter Barkebo och Kimramåla.

2021-01-15

Maskinerna gräver just nu i området runt Grönlid. Vi har även här extremt mycket berg vilket drar ner tempot. När de är klara går de vidare mot Barkebo och Kimramåla.

2020-12-14

Arbete pågår inne i Kråksmåla med tre maskiner. Här är det inte så mycket grävning som återstår nu. Vi har en maskin kvar i Torskemåla. Gällaryd/Höboda är nu färdiggrävt och nästa steg blir att påbörja blåsning i detta område. Näst på tur att gräva är Grönlid.

2020-12-07

Vi fortsätter att gå mot Gällaryd. Jobbar även med återställning av sträckor där vi gått. Vi har kvar en maskin i Kråksmåla. Hälleskalla gräver i området runt Torskemåla.  Även här är det extrem mycket berg. Blåsning pågår i området och Eltel fortsätter med att kontakta kunder att att fortsätta installera er som fått er fiber blåst.

Har du fått din fiber installerad och behöver hjälp att komma igång så tveka inte att ta en kontakt med mig!

Detta område är nu stängt för anmälningar för fiberanslutningar. Detta för att kunna påbörja redovisning till Länsstyrelsen samt för att undvika förseningar som uppkommer när vi får gå tillbaka med maskiner för sena anslutningar. Det går fortfarande att anmäla sig men dessa anmälningar kommer ses som efteranmälningar och priset kommer vara högre. Arbetet som återstår pågår och ni som väntar på anslutning kommer färdigställas enligt plan.

2022-11-01

Telia släcker ner kopparnätet

Telia kommer succesivt stänga ner sitt kopparnät (tjänster via telefonjacket). Många orter i kommunen har redan stängts ner. Tanken är att tjänster som man haft via kopparnätet ska ersättas av fiber eller mobilnäten. Telia är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. De har därför rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget. Vi på Nybro Energi har haft ett antal möten med Telia med avsikten att få dem att avvakta med att stänga ner tills vi är framme och kan erbjuda fiber som alternativ. På vissa orter har vi lyckats, andra inte.

Via länken nedan ser du vilka orter de planerar att stänga ner.

https://www.bredbandsval.se/bredband/adsl-avveckling

Telia har särskilda erbjudanden för dig som kund som berörs av förändringen. Tjänsten är en trådlös lösning som du kan läsa mer om deras på deras

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

2022-09-20

Fiberbyggnationen för privatkunder på landsbygden i detta område färdigställt. skulle du ha anmält en anslutning såkallad efteranslutning kommer vi ta den i mån av tid. Detta först när övriga  områden är slutförda

2022-03-24

Installation pågår till er som fått er fiber blåst.

2022-03-11

Breven som Peab skulle skickat ut inför installation har blivit försenade och skickas ut idag fredag och bör landa i brevlådan under nästa vecka.

2022-02-17

Blåsning till Östermålen och Ekbylund är nu klar. Peab kommer påbörja svetsning och därefter installationer med start v 10. Peab skickar ut brev två veckor innan installation.

2022-01-13

Blåsning inväntas till Östermålen och Ekbylund. Mest troligt jan/feb. Installationer därefter med start mitten av februari.

2021-12-16

Blåsning inväntas till Östermålen och Ekbylund. Mest troligt jan/feb. Installationer därefter.

2021-11-26

Kammarbo börjar bli färdiggrävt, bara tomter kvar. Detta är på gång också. Blåsning i Södra Bondetorp pågår och därefter Östermålen och Ekbylund.

2021-11-12

Nu är vår samförläggning i Östermålen klar och vi kan påbörja blåsning av fibern.

2021-11-08

Vår samförläggning i Östermålen/Ekbylund pågår. Vi håller på med återställning i området runt Södra Bondetorp. Blåsning kommer ske inom kort och vi räknar med att kunna skicka ut brev för installation under nov/dec.

2021-10-22

Grävning förbereds för att ta oss till Östermålen. Blåsning kommer påbörjas i området runt Södra Bondetorp inom kort.

2021-10-01

Grävning pågår för att få ihop sträckor där det saknats kanalisation. Detta arbeta är i stort sätt klart och vi kan nu påbörja blåsning och därefter installation av er som inte fått er fiber installerad.

2021-09-06

Undvik blixtnedslag!

Såhär ser det ut hos många som fått sin fiber installerad. Vårt tips är att avlägsna din gamla telekabel på utsidan av huset (1 m ifrån). Fibertråden är av glas och leder inte ett blixtnedslag vidare så som din gamla telekabel kan göra! Ett annat tips om du inte har möjlighet till ovan är att dra ut sladden till din mediaomvandlare vid åska så inte ett eventuellt nedslag hoppar vidare från telejacket till mediaomvandlaren.

2021-09-03

Södra Bondetorp är nu klart. Samförläggningen utmed Örsjövägen pågår. Installationer kommer påbörjas av Peab med start nästa vecka.

2021-08-25

Maskinerna som gräver befinner sig just nu i området runt Södra Bondetorp. Vi fortsätter att blåsa de områden som är grävda. Många av er har nu fått sin fiber blåst och vi ber er att vara försiktiga med fibertråden tills installation kan ske. Vi har en ny entreprenör på installationssidan, PEAB. Till skillnad från Eltel som ringde för att boka in en tid för installation kommer PEAB att skicka ut ett brev där de informerar om en tid för installation. Brevet kommer skickas till installationsadressen. Bor du inte på adressen kommer brevet skickas till fakturaadress.

2021-08-19

Vi kommer stänga detta område för att redovisa till Länsstyrelsen. Det betyder att vi från den 15 september ser anmälningar som kommer in som efteranmälningar och priset kommer vara högre än det vi erbjuder idag. Arbetet som återstår pågår och ni som väntar på anslutning kommer färdigställas enligt plan.

2021-07-05

Grävning pågår i Södra Bondetorp. Maskinerna gräver både tomter och gator. Det pågår även asfaltering av sträckor vi gått.

2021-06-23

Maskinerna som samförlägger fiber och elnät befinner sig på vägen mot Södra Bondetorp. Östermålen kommer samförläggas med Eon. Vi har ett flertal fastigheter som vi inte får tag i för att installera. Det är framförallt danskar och tyskar. Pratar ni med någon granne som inte fått sin blåsta fiber installerad så be dom gärna ta en kontakt med mig.

2021-05-07

Maskinerna går nu utmed Örsjövägen, mot Ekbylundsvägen. Eltel har fortfarande ett antal kunder som de har svårt att få kontakt med. Har du grannar som inte bor här permanent och du vet att de fått sin fiber blåst får du väldigt gärna hjälpa oss informera dem om att vi försökt nå dem.

När du fått din fiber installerad får du en kom-igång-guide av Eltel. I denna kan du läsa hur du kommer igång med dina tjänster via fibern. Alla tjänsteleverantörer som finns att välja på hittar du på hemsidan nedan. Det finns ett par aktörer som erbjuder både internet, TV och telefon. Jag får ofta frågan om Telia. Telia har valt att inte gå med i vårt nät tidigare men vi för just dialog med dem så vår förhoppning är att de kommer komma in som tjänsteleverantör. Tveka inte att ta en kontakt med mig så hjälper jag till att komma igång.

https://fiber.nybroenergi.se/services/default.aspx?productcategory=isp

2021-04-26

Vi har just nu tre maskiner i Ekbylund. Installationer pågår. Eltel har ett par kunder som de inte får svar av. Har du fått din fiber blåst men inte blivit uppringd av Eltel får du gärna ta en kontakt med oss. Jord finns att hämta enligt bilden nedan. Matjorden är avsedd för fiberingrävning och ska bara användas för finåterställning av i era trädgårdar.

Alsjöholm – (Pdf, 244 KB)

2021-04-21

Installationer pågår.

2021-04-07

Vi har tre maskiner i områdena runt Pukaberg, Varjsmåla och Mosjön. Grävningen är i stort sätt klar men det har lite jobb kvar med återställning. De kommer sedan gå gamla vägen mellan Nybro och Örsjö. Jag får en del frågor gällande jord för återställning i era trädgårdar. Vi kommer köra ut dessa så fort det blir lite mildare och torrare. Återkommer med placeringarna.

2021-03-26

Eltel installerar kunder löpande just nu. Vi kommer påbörja städning och återställning av vägarna som vi grävt inom kort. Vi kommer även placera ut högar med matjord som ni som ni som fått er fiber ingrävd kan få hämta ifrån. Det är viktigt att denna jord bara används till återfyllning av fiberingrävningen och inte till annat. Annars räcker inte jorden!

2021-03-22

Maskinerna kommer inom kort påbörja grävning i området runt Hagnebo/Södra Bondetorp. Eltel fortsätter att installerar kunder. De har svårt att nå många av er så vet du med dig att du fått din fiber blåst så ta gärna en kontakt med mig så bokar vi in en tid för installation.

2021-03-16

Grävningen rullar vidare i ert område. Eltel är i området och svetsar stam. Vi kommer ta in extra folk för att kunna installera så många som möjligt med start denna veckan.

2021-03-10

Maskinerna är nu i området runt Varjsmåla. Det är nu blåst till Kammarbo och Eltel har börjat svetsa stammar för att kunna påbörja kundinstallationer. Eltel har börjat installera er som bor i området runt Alsjöholm.

2021-03-02

Maskinerna är nu klara i området runt Mösjön och har börjat gå mot Varjsmåla. Blåsning och installation pågår löpande.

2021-02-22

Maskinerna fortsätter i området runt Mosjön. Tomterna börjar blir klara i Hagnebo och Södra Bondetorp. Maskinerna som blåser fiber är nu i området söder om Alsjöholm. Folkehyltan och Oskar-Krogsjö efter det.

2021-02-12

Vi har just nu tre maskiner i området runt Mosjön. Vi har en mindre maskin som gräver tomter runt Hagnebo och Södra Bondetorp. Blåsning pågår men de har tyvärr lite problem med kylan. Eltel fortsätter att installerar kunder från Knappsmåla mot Alsjöholm, utmed 550.

2021-02-10

Maskinerna går mot Mosjön. Blåsning pågår på sträckan från Besagöl mot Kammarbo samt kunder utmed väg 550. Eltel installerar kunder från Knappsmåla mot Alsjöholm, utmed 550.

2021-02-01

Maskinerna börjar närma sig Mosjön. Blåsning och inkoppling pågår.

2021-01-21

Maskinerna fortsätter mot Mosjön, mycket sten och berg och vi kommer behöva spränga även här. Vi har även en maskin i Bällsjö. Erika på Lindahls gräv träffar kunder i Hagnebo för att diskutera tomtingrävningar. Blåsning pågår på sträckan från Örsjö ner till Alsjöholm. Blåser kunder parallellt utmed sträckan.

2021-01-14

Maskinerna befinner sig just nu i området runt Pukaberg med totalt 4 maskiner. Det är blåst till Långaslät och arbetet påbörjas utmed sträckan från Knappsmåla ner mot Pukaberg. Därefter Alsjöholm/Besagöl. Vi har påbörjas kundinblåsningar men arbetet med att blåsa stammen är kvar. Eltel jobbar just nu med att installera er som fått er fiberblåst. Vi har nu ca 9 mil blåsning kvar i ert område.

2020-12-28

Arbetet utmed väg 550 börjar bli klart. Tanken är sedan att flytta till Pukaberg. Blåser just nu till Anebo, stam och kunder. Blåsning kommer påbörjas till Långaslät samt sträckan från Knappsmåla ner mot Alsjöholm. Eltel jobbar just nu med att installera er som fått er fiberblåst. Jag vill tydliggöra att installationen av utrustningen sker på andra sidan väggen där fibern är avlämnad mot husväggen. Eltel har inte möjlighet att dra fibern vidare inne.

Beställning av fiber som inkommer efter nyår kommer ses som efteranslutningar och vi kommer att få återkomma till dessa längre fram. Vi har ej möjlighet att flytta tillbaka maskinerna för att ansluta fastigheter som tillkommer efter att de lämnat ett område. Detta gör vi för att kunna hålla tidsplanen som vi gjort.

Till er som fått er fiber installerad och vill komma igång med era tjänster så tar ni enklast en direktkontakt med den tjänsteleverantören ni vill ha. Alternativt beställer ni själva via länken nedan. Vill ni beställa själva via datorn behöver ni ha en aktiveringskod som är unik för varje fastighet. Ta en kontakt med mig så skickar jag den till er.

https://fiber.nybroenergi.se/services/default.aspx?servicecategory=isp

2020-12-14

Arbetet utmed väg 550 pågår med fyra maskiner. Tryckningar under vägen pågå samt tomtingrävningar.

2020-12-07

Gällande fiberblåsning!

Blåsning pågår just nu i ert område och vi har upptäckt att en del har dragit in fiberkanalisationen själva i bostaden. Detta är något vi uppmanar er att inte göra. Det är olämpligt huvudsakligen av två skäl:

– Om det är så att er fastighet ligger lägre än den brunn eller skåp som slangen kommer ifrån kan vatten tränga in i slangen i brunnen eller skåpet och detta vatten leds då in i lägenheten med vattenskador som följd.

– Om det skulle ha kommit in smuts eller vatten i slangen i samband med förläggningen i mark så kommer denna smuts /vatten att med stor kraft blåsas in i bostaden vid inblåsning av fiber.

Ni som har dragit in kanalisationen krävs överenskommelse mellan fiberblåsare och fastighetsägare vilket kommer att försena inblåsningen av fiber. Har du kanalisationen indragen redan så måste du höra av dig till mig innan blåsningen. Eltel ansvarar för att på ett säkert sätt borra hål i husvägg för att sedan se till att detta blir tätt igen. Detta jobb ingår i anslutningsavgiften!

2020-12-06

Vi har nu samlat alla maskiner runt Anebo utmed väg 550. Framkomligheten begränsad så har du möjlighet att välja annan väg så gör gärna det. Vi räknar med att arbetet kommer pågå utmed vägen i ca 4 veckor. Blåsning pågår just nu i Lillaverke. Nästa område att blåsa kundfiber till är sträckan från Knappsmåla ner mot Alsjöholm. Vi måste dock blåsa stammen innan vi kan blåsa kundfibern.

Karta över utbyggnadsområdet Flerohopp/Ruggstorp

2022-11-01

Telia släcker ner kopparnätet

Telia kommer succesivt stänga ner sitt kopparnät (tjänster via telefonjacket). Många orter i kommunen har redan stängts ner. Tanken är att tjänster som man haft via kopparnätet ska ersättas av fiber eller mobilnäten. Telia är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. De har därför rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget. Vi på Nybro Energi har haft ett antal möten med Telia med avsikten att få dem att avvakta med att stänga ner tills vi är framme och kan erbjuda fiber som alternativ. På vissa orter har vi lyckats, andra inte.

Via länken nedan ser du vilka orter de planerar att stänga ner.

https://www.bredbandsval.se/bredband/adsl-avveckling 

Telia har särskilda erbjudanden för dig som kund som berörs av förändringen. Tjänsten är en trådlös lösning som du kan läsa mer om deras på deras

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

2022-10-18

Grävning av stam från Nybro mot Slättingebygd pågår. Vi gräver även utmed väg 574. Vi har även en mindre maskin som gräver tomter i området. Har ni inte redan haft kontakt med Erika på Lindahls gräv för att gå igenom var på tomten ni vill att de gräver så tar hon en kontakt inom kort. Hon ringer på det nr som du angett i avtalet så vet du med dig att du bytt nummer så hör av dig så uppdaterar vi till nytt.

2022-09-20

Den sista schakten i Abbetorp beräknas slutföras under nästkommande vecka. Därefter kommer blåsningen av stamfiberkabel mellan Rugstorp och Abbetorp påbörjas.
Vi inväntar tillstånd innan vi kan gräva klart uppe i Uddevallshyltan.

Installationer pågår i rugstorpsområdet och de kunder som är berörda kommer få ett brev hem med information om dag och tidpunkt då tekniker kommer för att ansluta er.

2022-07-13

Maskinerna gräver längs väg 574 i de norra delarna längs slättingebygd. Efter semestern fortsätter grävarbetet längs väg 574 ner mot Nybro. Efter det kommer stamgrävning längs V573 ta vid. Grävning beräknas pågå under hela hösten och våren.
När stammarna är grävda kommer stamfiberkabel blåsas och svetsas, därefter kommer kundinstallationerna påbörjas.

Rugstorp
Fiber förläggs tillsammans med Elnät och arbete pågår. Allteftersom grävning och stamsvetsning i området utförts kommer installation av kunderna utföras

 

2022-06-01

Maskinerna har statat med att gräva väg 574 på de norra delarna. Vissa tillstånd inväntas fortfarande för att kunna gräva hela väg 574 ner till Nybro City.

Stamgrävningen kommer pågå under merparten av året

Rugstorp

Fiber förläggs tillsammans med Elnät och arbete pågår.

 

2022-04-07

Vi har satt in maskiner som går via Gummemåla och kommer även så fort alla avtal är klara sätta in maskiner utmed väg 574 (Flyebovägen). Vår förhoppning är att komma igång med grävningen runt sommaren och vi kommer gräva hela stammen innan vi kan gå in och ta småvägarna.

2022-03-24

Så fort vädret blir mildare kommer vi påbörja asfaltering av sträckor som maskinerna gått fram på och behöver lagas. Brånan och även Stensjöhyltan är i stort sätt klara. Dessa går sen på Gummemålavägen.

2022-03-11

Vi har två maskiner som går sträckan mot Brånan och två maskiner som går mot Stensjöhyltan. Dessa börjar bli klara och vi kommer sätta dessa i området söder om Flerohopp.

2022-02-17

Maskinerna som går mellan Abbetorp och Uddevallshyltan har kommit en bra bit. Tanken är att dessa sen ska gå sträckan runt Brånan. Denna sträcka samförläggs med elnät. Elnät fortsätter sitt arbete inne i Rugstorp. Ett maskingäng som går i Kyrkslätt. Peab börjat svetsa blåsta sträckor och även börjat boka in kunder.

2022-01-13

Vi har nu börjat gå sträckan Uddevallshyltan mot Abbetorp. Här har vi kämpiga markförhållanden och vägen är smal så vi ber er köra försiktigt förbi grävarna. Tomtingrävningar pågår i området runt Abbetorp.

2021-12-16

Maskinerna har börjas gå söderut från Rugstorp.

2021-11-08

Grävning pågår i Rugstorp. Erika på Lindahls gräv besöker just nu kunder i detta området.

2021-10-22

Påbörjat blåsning upp mot Rugstorp.

Samförläggningen har nu påbörjats inne i Rugstorp. Samförläggningen med Eon i området runt Skårebo är nu klar.

2021-10-01

Elnät har nu påbörjat arbetet inne i Rugstorp. Vi har två maskiner i området runt Hårdehall. Samförläggning pågår med Eon i området runt Skårebo. Jag har fått samtal från boende i ert område där många fått brev från Telia där de informerar om att de kommer stänga ner telestationer den sista mars 2022. Detta är olyckligt då vi försökt föra dialog med Telia om att vänta med detta tills vi hunnit fram med fibern. Tyvärr kan det bli svårt för att hinna fram till alla områden innan de stänger ner. Vi sitter just nu och tittar på hur vi smidigast kan ta oss fram i ert område och vilka vägar vi ska gå. Vi räknar med att kunna flytta över ett stort antal maskiner under våren för att färdigställa utbyggnaden. Det är svårt att säga exakt när vi är i varje område då projektering av området fortfarande pågår. Merparten av de boende i området kommer få sin fiber grävd under våren/sommaren.

2021-09-15

Ett gäng är kvar i området runt Nävesjö/Rugstorp. Skårebo samt väg 596 samförläggs med Eon.

2021-09-06

Undvik blixtnedslag!

Såhär ser det ut hos många som fått sin fiber installerad. Vårt tips är att avlägsna din gamla telekabel på utsidan av huset (1 m ifrån). Fibertråden är av glas och leder inte ett blixtnedslag vidare så som din gamla telekabel kan göra! Ett annat tips om du inte har möjlighet till ovan är att dra ut sladden till din mediaomvandlare vid åska så inte ett eventuellt nedslag hoppar vidare från telejacket till mediaomvandlaren.

2021-09-03

Vi har påbörjat grävning i området runt Nävesjö. Sträckan mellan Rugstorp och Skåningsmåla börjar bli klar. Tillståndet hos Trafikverket är nu klart inne i Rugstorp. Denna sträcka kommer grävas av elnät men samförläggas med fiber. Detta betyder att att vi kan ha Lindahls maskiner på andra ställen i ert område.

2021-07-05

Maskinerna befinner sig utmed vägen nedan.

2021-06-23

Vi har påbörjat grävningen på sträckan från Rugstorp och neråt mot Balebo. Vägen kommer bli enfilig bredvid dem så håll gärna avstånd och sänk farten!

Inget nytt gällande tillstånd från Trafikverket!

2021-06-02

Projektering av området runt Rugstorp pågår. Vi kommer sätta in maskiner som ska börja där vi fick stopp av Trafikverket, vid bäcken. Målet är att gräva fram tillinfarten till Skåningsmåla där finns kanalisation till er som bor i Skåningsmåla. När vi blåser fiber från Alsterbro och kommit runt Jonseryd och vidare fram till Skåningsmåla kan vi koppla upp er som bor här.

Vi kommer även sätta in maskiner som går från Rugstorp till Balebo, detta för att ha maskinerna i rätt riktning utmed vägen. Det kan bli lite trångt att passare här och jag hoppas ni har överseende med detta.

2021-03-02

Projektering av sträckor som vi ska gå fram i ert område pågår för fullt. Vi har ett par tillstånd som vi arbetar med att få godkända. Det gäller framför allt sträckan i Rugstorp där vi fick avslag på vår ansökan till Trafikverket.

2021-02-10

Vi har en mindre maskin i Ingemundsmåla som gräver in kunder. Vi sitter nu och ser över kommande sträcka som ska grävas från Balebo mot Rugstorp. Gangsmad och Resebo installeras just nu av Eltel. Vi saknar avtal på många fastigheter i ert område. Vet du med dig att du bara skrivit på en intresseanmälan är det viktigt att du tar en kontakt med oss för att få hem ett avtal. Är du osäker på om du skrivit på ett avtal är du välkommen att ta en kontakt!

2021-01-21

Gränö till Kolsbygd ska grävas klart inom kort. Eltel installerar just nu kunder i Gangsmad.

2021-01-14

Tomtingrävningar är klara i Norra Bondetorp. Blåsning klar till Gangsmad och Eltel jobbar nu förberedande för att kunna installera er som bor här.

2020-12-28

Tomtingrävningar pågår i Norra Bondetorp. Blåsning påbörjas inom kort till Gangsmad. Därefter går de mot området runt Kulla.

2020-12-14

Maskinen som gått mot Sugande är nu klar och går nu mot Skälsek utmed gamla 31:an. I Norra Bondetorp återstår tomterna för ingrävning.

2020-12-07

I Norra Bondetorp återstår nu bara tomterna. Den stora maskinen har börjat gå mot Sugande. Vi har kvar en maskin som går i området runt Brånahult som gräver in tomter.

Detta område är nu stängt för anmälningar för fiberanslutningar. Detta för att kunna påbörja redovisning till Länsstyrelsen samt för att undvika förseningar som uppkommer när vi får gå tillbaka med maskiner för sena anslutningar. Det går fortfarande att anmäla sig men dessa anmälningar kommer ses som efteranmälningar och priset kommer vara högre. Detta gäller dock ej er som tillhör etapp 2 i Sydost, (söder om väg 25).

2022-11-01

Telia släcker ner kopparnätet

Telia kommer succesivt stänga ner sitt kopparnät (tjänster via telefonjacket). Många orter i kommunen har redan stängts ner. Tanken är att tjänster som man haft via kopparnätet ska ersättas av fiber eller mobilnäten. Telia är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. De har därför rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget. Vi på Nybro Energi har haft ett antal möten med Telia med avsikten att få dem att avvakta med att stänga ner tills vi är framme och kan erbjuda fiber som alternativ. På vissa orter har vi lyckats, andra inte.

Via länken nedan ser du vilka orter de planerar att stänga ner.

https://www.bredbandsval.se/bredband/adsl-avveckling 

Telia har särskilda erbjudanden för dig som kund som berörs av förändringen. Tjänsten är en trådlös lösning som du kan läsa mer om deras på deras

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

2022-09-20

Vi inväntar fortfarande beslut gällande samförläggning med Vatten Avlopp. ingen planerad startdatum finns för detta område.

2022-06-01

Fastigheter i Binnaretorp planeras anslutas under sensommaren 2022

Område gällande St:Sigfrid utförs tillsammans med Vatten Avlopp när alla tillstånd beviljats.

 

2022-04-07

Peab kommer under nästa vecka skicka ut brev för tid för installation.

2022-03-24

Så fort vädret blir mildare kommer vi gräva in tomter i Binnaretorp, just nu är det för mycket tjärle i marken.

2022-03-11

Förbereder för installation till er som fått er fiber grävd söder om 152:an. Ni som ännu inte fått era tomter ingrävda i Binnaretorp kommer få detta gjort under mars/april.

2022-02-17

Maskinerna befinner sig nu på norrsidan av väg 125 runt Binnaretorp där de nu gräver ihop stammarna.

2022-01-22

Blåsning kommer inom kort påbörjas i området där vi varit och grävt söder om väg 25. Grävning pågår fortfarande i området nedan.

2022-01-13

Grävning pågår i området runt Haltemåla och Binnaretorp/Torskemålavägen. Installation under våren. Vi räknar med att kunna installera er kunder söder om 25:an som fått er fiber grävd med start i slutet av februari.

2021-12-16

Tomtingrävningar pågår till er som vi gått förbi med stammen i etapp 2. Blåsning och installation kommer påbörjas feb/mars.

2021-11-12

Asfaltering av grävda sträckor pågår.

2021-11-08

Maskinerna som går mot Stora Högerbo är nu klara och vi kommer påbörja tomtingrävningar inom kort. Blåsning Skåningsmåla/Århultemåla är på G i samband med stammen till Rugstorp.

2021-10-22

Maskinerna befinner sig just nu i området söder om Kulla utmed väg 558. Blåsning till Skåningsmåla/Århultemåla är på G i samband med att vi börjar med stammen till Rugstorp.

2021-10-01

Maskinerna befinner sig i området runt S:t Sigfrid. Vi kommer att fortsätta gräva i området och ansluta fastigheter som inte är berörda av överklagandet till mark och miljödomstolen.

2021-09-23

Ni är många som undrar över status för fiberanslutning söder om väg 25. Stora delar av vår fiberutbyggnad i detta område ska samförläggas med vatten och avlopp. Sträckan som vi kommer förlägga våra kablar är överklagad till Mark och miljödomstolen och vi inväntar fortfarande svar. Vi (fiber) kommer nu påbörja grävning i detta område på de sträckor som inte är berörda av överklagan. Detta för att underlätta och snabba på installationerna när vi väl kan börja samförläggningen, i och med detta kommer några av er att kunna anslutas och vi kommer ta kontakt med er när det blir aktuellt. Vi kommer inom kort sätta in maskiner för att påbörja denna grävning.

2021-09-06

Undvik blixtnedslag!

Såhär ser det ut hos många som fått sin fiber installerad. Vårt tips är att avlägsna din gamla telekabel på utsidan av huset (1 m ifrån). Fibertråden är av glas och leder inte ett blixtnedslag vidare så som din gamla telekabel kan göra! Ett annat tips om du inte har möjlighet till ovan är att dra ut sladden till din mediaomvandlare vid åska så inte ett eventuellt nedslag hoppar vidare från telejacket till mediaomvandlaren.

2021-08-25

Fortfarande inget nytt gällande domen hos Mark och miljödomstolen.

2021-07-29

Vi kommer stänga detta område för att redovisa till Länsstyrelsen. Det betyder att vi från den 1 augusti ser anmälningar som kommer in som efteranmälningar och priset kommer vara högre än det vi erbjuder idag. Detta gäller dock ej er som tillhör etapp 2 i Sydost, (söder om väg 25).

2021-07-05

Maskinerna som går i området runt Skåningsmåla börjar bli klara. Asfaltering pågår.

2021-06-07

Arbete förbereds för att påbörja grävning i området runt Århultemåla.

2020-11-04

Ni som fått er fiber installerad går in på länken nedan för att beställa internet, telefon eller TV. För att kunna beställa telefon eller TV via fibern behöver du ha en internettjänst. Vi har handlat upp vår kommunikationsoperatör som i sin tur har kontakten med tjänsteleverantörerna. Jag vet att de jobbar med att få in fler leverantörer.

Du aktiverar din fiber genom att välja vilken leverantör du vill ha och sedan kontakta dem via telefon eller direkt via sidan. Kontakta mig gärna om ni vill ha hjälp!

https://fiber.nybroenergi.se/ 

2022-09-20

Fiberbyggnationen för privatkunder på landsbygden i detta område färdigställt. skulle du ha anmält en anslutning såkallad efteranslutning kommer vi ta den i mån av tid. Detta först när övriga  områden är slutförda

2019-10-25

Nybro Energi har färdigställt utbyggnad av landsbygdsprojektet i Målerås och Gullaskruv. Önskar du ansluta en fastighet i detta område ber vi dig ta en kontakt med oss.