Prisförändring av Internettjänster

Det öppna fibernätet i Nybro hanteras av Kommunikationsoperatören ViaEuropa. De ser till att det lokala nätet fungerar, har avtal med alla tjänsteleverantörer i nätet samt tillhandahåller en praktisk webbsida för beställning och administration. ViaEuropa säljer inga egna tjänster direkt till slutkund utan tillhandahåller själva marknadsplatsen för alla tjänsteleverantörer.

Från och med den 1 februari 2020 ändrar ViaEuropa de avgifter tjänsteleverantörerna betalar för att leverera internettjänster i fibernätet. Startavgiften och tjänsterna 100/100 och 250/250 höjs och tjänsten 1000/1000 sänks.

Läs mer om hur bredbandsnätet är organiserat och vem som ansvarar för vad här; https://fiber.nybroenergi.se/page/support/

 

Vanliga frågor och svar kring prisförändringen:

F: Gäller detta bara min tjänsteleverantör?

S: Nej, avgiften för alla tjänsteleverantörer berörs.

 

F: Hur mycket kommer priserna höjas?

S: Det är upp till var och en av tjänsteleverantörerna att själva bestämma hur deras priser påverkas av att nätavgiften höjs.

 

F: Varför höjs priserna?

S: Nätavgiften i Nybros fibernät har varit oförändrade sedan starten 2016. Under dessa fyra år har priset på Internettjänster höjts i Sverige. Nu görs en anpassning av nätavgiften i Nybro till denna nya nivå.

 

F: Kommer priset att höjas ytterligare?

S: Det finns i dagsläget inga planer på ytterligare prishöjningar.

 

Jag vill veta mer - Fibernät

Jag vill veta mer om Nybro Energis fibernät

Fibernät - Företag Fibernät - Mindre tätorter Fibernät - Landsbygd Fibernät - Nybro » Prisförändring av Internettjänster