Fiberutbyggnad – Örsjö

Här kommer vi löpande lägga ut information om hur arbetet med fiberutbyggnaden i Örsjö fortskrider.

Öppen fiber

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet samt bygga ett öppet fibernät i angivet område. Ett öppet fibernät innebär att alla leverantörer som vill har möjlighet att sälja sina tjänster i nätet på lika villkor. Nybro Energi erbjuder därmed ett öppet, operatörsneutralt fibernät. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna till och konkurrerar på lika villkor i nätet. För dig som kund skapar fri konkurrens förutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan. För att se vilka tjänsteleverantörer samt priser vi har i nätet just nu hänvisar vi till http://fiber.nybroenergi.se

Kontaktperson

Josefine Dahlgren
josefine.dahlgren@nybroenergi.se
0481-45 418

Status i projektet

Utbyggnaden av ett öppet fibernät i Örsjö är nu avslutat och alla kunder har fått sin fiber installerad.

Information och priser kring hela vårt tjänsteutbud hittar du i vår fiberportal:
http://fiber.nybroenergi.se

Ni som ännu inte beställt några tjänster i fibernätet och tycker det är svårt att välja får gärna ringa mig så kan jag kanske hjälpa till!

Efteranmälan
Det går bra att göra en efteranmälan om du ännu inte har beställt någon fiber. I dagsläget kan vi dock inte ange en exakt tidsplan för när en installation skulle kunna ske. Efter att projektet nu är stängt kommer varje ny anslutning offereras individuellt och beräknas och prissättas beroende på investeringskostnad. Kostnaden för en efteranslutning är minst 24 000 kr inkl moms.


2017-09-13

Eltel kopplar just nu upp de sista kunderna i Örsjö. Nedan  hittar ni en kom-igång-guide om någon saknar en sådan. Om någon saknar aktiveringskod så går det bra att kontakta mig så hjälper jag till.

Fiber-kom-igång-guide – PDF (2 MB)


2017-08-25

Grävning till de sista kunderna som anmält sig i efterhand håller på att grävas in just nu. När dessa kunder är inkopplade kommer vi att lämna Örsjö. Kommer det in anmälningar från intressenter kommer vi ta dessa när tillfälle finns. Anledningen till detta är att vi behöver komma vidare i vår fiberutbyggnad.


2017-06-28

Arbetet med att ansluta de sista adresserna i Örsjö pågår. Ni som fortfarande väntar på ingrävning kommer bli kontaktade av Lindahls. Vi har även fått ett par efteranmälningar som vi kommer ta när vi fortfarande är kvar i samhället.

Ni som ännu inte beställt några tjänster i fibernätet och tycker det är svårt att välja får gärna ringa mig så kan jag kanske hjälpa till! Tjänsteutbudet hittar ni på länken nedan,

https://fiber.nybroenergi.se/


2017-05-17

Jag har i veckan mottagit två avtal gällande fiber i Örsjö. Vi kommer kunna gräva till dessa adresser för samma kostnad som tidigare då vi inte lämnat området än. När vi lämnat området så kan vi inte längre garantera 19 500 kr. Är det någon som ännu inte skrivit på ett avtal och är intresserad så måste ni kontakta mig omgående för att kunna få detta pris. Tveka inte att kontakta mig via mail eller telefon om det är något som är oklart. På söndag kommer vi till Örsjö marknad så kom gärna förbi om ni har frågor!


2017-05-10

Just nu pågår återställning efter vintern utmed gator där vi varit och grävt.


2017-04-26

Förra veckan (19 april) uppstod ett avbrott i all bredbandstrafik i Nybro Energis nät. Då upptäcktes en svaghet i en anslutningspunkt som orsakade avbrottet. Problemet är tillfälligt åtgärdat och vi arbetar så fort vi kan för att ersätta den svaga punkten.


2017-03-24

Nu finns det mer jord att hämta för finåterställning av era tomter. Jorden ligger på Kristinavägen.


2017-03-07

Jobbet med fiberutbyggnaden pågår för fullt! Eltel är på plats och installerar fibern hemma hos de som inte fått detta jobb gjort. Sista jobbet som återstår i Örsjö är adresserna som ligger utmed Nybrovägen. Dessa adresser har varit svåra för oss att nå pga markstillsånd. Vi inväntar dessa tillstånd och kommer så fort dessa blir klara även att färdigställa denna gata.


2017-01-20

Nästa vecka kommer jobbet i Örsjö återupptas. Vi kommer börja med att komma tillbaka med maskiner för att blåsa in fibern till de adresser som inte fått fibern inblåst. Eltel kommer därefter (i början på februari) börja kontakta kunder för installation. De kunder som inte fått sin fiber ingrävd jobbar på också på. Beroende på hur mycket tjäle det är i marken och hur det går med de sista tillstånden att gräva räknar vi med att kunna komma igång med dessa omgående också.


2017-01-05

Ni som fått er fiber ingrävd kommer som jag skrivit tidigare bli kontaktade av Eltel för installation. Vi har några adresser som vi inte lyckat ta oss till för att gräva i fibern. Diskussion om hur vi ska ta oss till dessa fastigheter mellan broarna pågår med Trafikverket samt markägare.


2016-12-19

Eltel jobbar på så fort de kan och kontaktar er för installation löpande. Jag vill återigen tipsa om att inte säga upp några abonnemang förrän ni ser att allt fungerar.


2016-12-09

Jobbet med fiber i Örsjö pågår för fullt! Vi har ett par gator som vi tyvärr inte lyckats ta oss till än. Detta beroende på lite olika omständigheter så som grävtillstånd. Gällande asfaltering är det kommunen som ansvarar för att detta blir gjort. När detta kommer ske kan jag inte svara på utan hänvisar till kommunen. Ni som fått er fiber indragen kommer i nästa steg bli kontaktade av Eltel för att boka in ett hembesök och installation. Gå gärna in på vår hemsida via länken nedan för att kolla på utbudet av tjänsteleverantörer.

https://fiber.nybroenergi.se/services/default.aspx?servicecategory=isp

Tveka inte att kontakta oss vid oklarheter!


2016-12-07

Jag får ett par frågor gällande vad som händer efter att fibern är ingrävd och inkopplad. Vi har därför tagit fram en enkel kom-i-gång-guide. Läs gärna igenom den och är det något som är otydligt går det jättebra att ringa mig så ska jag se om jag kan förklara. Se nedan!

fiber-kom-igang-guide – PDF (2 MB)


2016-11-14

Jordhögarna som ligger på Kristinavägen är nu påfyllt för er som vill lägga på jord på era tomter efter grävningen. Angående asfaltering av gator och trottoarer så ansvarar Nybro Kommun för detta. Jag kan tyvärr inte svara på när kommunen kommer asfalterna gatorna.


2016-11-03

Grävningen i Örsjö börjar bli klar. Vi har ett par gator kvar. Eltel bokar just nu upp kunder för inkoppling av er utrustning. De kommer kontakta er för en tid som passar er. Vi har fått ett frågor ang återställningen av tomter efter ingrävning. Enligt avtal är det en ”grovåterställning” som ingår. Vädret gör det även i vissa fall det svårt att få till det så fint som vi kanske hade önskat. Känner du dock att vi lämnar ett resultat som du vill diskutera med oss ber vi dig kontakta oss så får vi titta på det.


2016-10-26

Grävningen i Örsjö pågår för fullt! Vi har utökat antalet maskiner och jobbar på så fort vi kan. Ett par av er har redan kopplat på er utrustning och för er som snart ska få er fiber uppkopplad är det hög tid att gå in på vår hemsida och se över utbudet av tjänsteleverantörer. Vi har ett par olika att välja mellan och det kan vara klokt att jämföra dem åt. Se till dina behov och utgå från de! Har ni frågor föreslår jag att ni kontaktar tjänsteleverantörens respektive kundtjänst.

Länk till utbudet av tjänsteleverantörer,

https://fiber.nybroenergi.se/services/default.aspx?servicecategory=isp


2016-10-14

Nu har vi äntligen fått alla klartecken från Trafikverket och vi kan återuppta arbetet i Örsjö igen. Maskinerna kommer att komma tillbaka under nästa vecka och nu stannar de tills allting är färdigt på orten. De kommer att börja med att gräva ute i gatan och sedan vartefter kommer de att ta kontakt med var och en av er som ännu inte fått fiber för att gräva in på tomten. Sist kommer Eltel och kopplar in fibern i huset.

Vi ber jättemycket om ursäkt för förseningen som vi inte kunde råda över då den berodde på Trafikverkets extremt långa handlingstider på grävtillstånd. Vi ska göra allt vi kan för att bli klara så snabbt som möjligt.


2016-10-10

Det finns jord att hämta för att justera schakten på era tomter vid grävning av fiberslang. Jorden ligger vid upplaget på Kristinavägen.


2016-10-07

Idag är 42 st kunder uppkopplade på sin fiberanslutning. Ni som fått fiber ingrävt och inkopplat kan nu gå in på länken nedan för att välja tjänsteleverantör. Ni loggar in genom att skriva in adressen i rutan. Har ni frågor angående detta ber vi er vända er direkt till tjänsteleverantören då de är experter på sitt område och enklast svarar på frågor som rör detta.

https://fiber.nybroenergi.se/

Arbetet med att koppla upp resterande kunder pågår. Vår underleverantör Eltel sitter och bokar upp kunder för hembesök och inkoppling. Vi tror att vi ska ha alla tillstånd från Trafikverket klara till vecka 42 och vi räknar då med att Lindahls Gräv som är vår underentreprenör för grävning kommer tillbaka med sina maskiner i Örsjö. Då kommer resterande kunder få fiber ingrävt på sina tomter.


2016-10-03

Onsdagen den 12 okt hålls nytt informationsmöte i Örsjö om hur arbetet med fiberutbyggnaden fortskrider. Alla boende är välkomna!

12 okt, 18.30, Plats skolan i Örsjö


2016-09-30

Utbyggnaden av fibernätet i Örsjö påbörjades under försommaren och arbetet är nu i full gång. Ansökningar skickades in till Trafikverket i maj för de delar där tillstånd behövdes för att schaktning skulle tillåtas. Normalt brukar det ta cirka två veckor att få tillstånden klara. Tyvärr har anhopningen av tillståndsärenden hos Trafikverket gjort att handläggningstiden har skenat iväg till för närvarande ca 4 månader. Detta är tyvärr inget vi kunnat påverka eller räkna med.

De områden som berörs av tillstånd från Trafikverket är Växjövägen, Nybrovägen samt Orrabäcksvägen med anslutande som Slättvägen, Folketshusvägen, Lampvägen, Armaturvägen och Spakens väg. Även enstaka hushåll på andra vägar som blir matade med fiber från dessa vägar kan påverkas av förseningen.

Entreprenören tvingades på grund av förseningen att pausa schaktning för kanalisation inom Örsjö i avvaktan på att nödvändiga tillstånd från Trafikverket skulle erhållas, för de delar som inte enbart är beroende av kommunala gator.

Vår förhoppning är att ni har förståelse för de problem som nämnda tillståndsärenden ställer till med!

Vi återkommer med mer information så fort vi vet mer om hur arbetet hos Trafikverket fortskrider.

Jag vill veta mer - Fibernät

Jag vill veta mer om Nybro Energis fibernät

Fiberutbyggnad - Alsterbro/Sandslätt Fiberutbyggnad - Bäckebo Fiberutbyggnad - Kristvallabrunn Fiberutbyggnad - Orrefors » Fiberutbyggnad - Örsjö