Fiberprojekt Nybro Västerbygd

Här på sidan hittar ni information om Fiberprojekt Nybro Västerbygd. Projektet drivs av Nybro Energi i samarbete med lokala fiberambassadörer. Projektet har fått stöd av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Intresseanmälan kan du göra det direkt i vår fiberportal via länken nedan. Här hittar du också information om aktuella tjänster och priser i nätet.

http://fiber.nybroenergi.se 

Öppen fiber

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet samt bygga ett öppet fibernät i angivet område. Ett öppet fibernät innebär att alla leverantörer som vill har möjlighet att sälja sina tjänster i nätet på lika villkor. Nybro Energi erbjuder därmed ett öppet, operatörsneutralt fibernät. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna till och konkurrerar på lika villkor i nätet. För dig som kund skapar fri konkurrens förutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan. För att se vilka tjänsteleverantörer samt priser vi har i nätet just nu hänvisar vi till fiber.nybroenergi.se 

Kostnaden för fiber är 19 500 kr inkl. moms till privatpersoner.

Skriv ut ett fiberavtal:

Fiberavtal Privat – PDF (592 KB)

Kontaktperson

Josefine Dahlgren är kontaktperson för projektet. Hör av er till henne om du har några frågor.

josefine.dahlgren@nybroenergi.se

0481-45 418


2020-06-25

Vi kommer börja gräva lite tomter i ert område. Erika på Lindahls gräv kommer ta en kontakt. Hon ringer på numret ni angav i era avtal så vet ni med er att ni bytt nummer så meddela mig gärna ert nya nummer.


2020-06-22

Blåsning av kunder boende i Kolsbygd och Gränö är nu klar och installation pågår. Kunder som bor utmed väg 31 kommer vi gräva efter skörd.


2020-05-29

Tomterna i Gränö är nu klara, blåsning pågår och därefter kommer Eltel ta en kontakt för att boka in installation av er fiber. Asfaltering pågår.


2020-05-08

Projektering av Västerbygd pågår fortfarande. Tillstånd för att gräva har sökts både hos olika myndigheter men även hos berörda markägare. Dessa tillstånd börjar nu komma tillbaka godkända vilket gör att vi kan påbörja grävning i delar av Västerbygden.

Vi ser gärna att om du är intresserad av fiber till din fastighet att du i så fall inkommer med avtal snarast. Detta för att underlätta tillståndsbiten och därmed undvika att inte komma vidare för att det saknas tillstånd att gräva till dig.

Grävningen i Gränö börjar bli klar och vi kommer därefter påbörja blåsning av fiber till er.

Påminner igen om att jag gärna tar emot hjälp med att informera om att fiberutbyggnaden är på gång. Detta gäller framförallt er som har grannar som kanske bara är här under en begränsad tid på året. Dessa har jag svårt att nå fram till så ser ni någon granne som exempelvis bor i Tyskland merparten av året tipsa gärna dessa om att skicka in avtal för fiber.


2020-03-19

Grävning pågår just nu i området runt Gränö. Maskinerna går utmed vägarna och gräver ner stamnät, vi kommer sätta in mindre maskiner för att ta tomterna och vi gräver inte in på era tomter innan vi varit i kontakt med er. Vi inväntar fortfarande in tillstånd för att få gräva utmed Hermantorpsvägen. Så fort vi får klart detta så sätter vi in maskiner här.


2020-03-06

Grävning i ert område pågår just nu i Gränö samt är ett antal adresser i Kolsbygd på gång att grävas till. Ansökan till Trafikverket gällande Hermantorpsvägen och utåt arbetas med för att även kunna påbörja denna del av Västerbygd.


2020-01-16

Just nu pågår införsäljning, projektering av vilka vägar vi ska ta oss fram på samt insamling av markavtal.

Vår plan är att fånga med oss matningen av fiber från Madesjö kyrka och ut mot Hermanstorp i den första delen.  Området runt Örsjö och söderut ska samverkas en del med MOFF och där lämnas ansökningar till Trafikverket in just nu så här måste vi vänta på att dessa ska bli godkända. I Västerbygd är det många av vägarna som både Trafikverket och Länsstyrelsen har åsikter om och där båda parter måste lämna besked på hur och vart vi får gräva.

I och med att vi redan har fiber på plats i området då vi sedan innan kopplat upp Örsjö räknar vi dock med att det kommer att gå relativt snabbt när alla tillstånd är på plats. Vår önskan är att dra igång projektet så fort som möjligt och som det ser ut just nu kommer vi sätta in maskiner i området under våren. Tyvärr kan jag i dagsläget inte säga när vi är i varje område då detta beror på hur det går med ansökningarna.

Titta gärna in på vår hemsida igen lite längre fram. Här lägger vi löpande ut information om status i projektet,


2019-12-18

Avtal samlas nu in i hela området för projektering. Är du intresserad av fiber ber vi dig ta en kontakt så tidigt som möjligt. Avtal som kommer in efter att vi gått förbi med maskinerna gör att tidsplanen är svår att hålla.

Anslutning av två fastigheter på samma tomt:

Finns det fler än ett hus på fastigheten som ni önskar ansluta så gäller följande. Pris på anslutning av ytterligare en fastighet på tomten om avståndet är mindre än 30 meter är priset 8 000 kr. Tillkommande meter utöver 30 meter betalar man 200 kr/meter. Pris för första anslutningen är 19 500 kr.

Kontakta oss för mer info samt avtal!


2019-12-12

Vi har just nu hjälp från Anders Jonsson med avtal gällande kunder i Västerbygd. Beräknad start i området är våren 2020.


2019-10-07

Vi håller på att jobba med markavtal samt tillstånd hos Trafikverket. För att undvika stillestånd på maskinerna när dem väl är på plats hos er, så måste alla markavtal och tillstånd vara klara innan vi påbörjar området.

Tänk på att en intresseanmälan ej gäller som avtal utan det är ett skriftligt avtal som gäller. Hör gärna av er till mig om ni är osäkra på om ni skickat in ett skriftligt avtal så kollar vi på det!


2019-06-12

Förra veckan bjöd vi in till informationsmöte för er som bor i Västerbygd. Det var ett antal av er som bor i området som inte kunde komma på detta möte så jag tänkte därför försöka summera vad som presenterades på detta mötet!

Så fort vi får in ditt signerade fiberavtal börjar vi titta på hur vi ska ta oss till din adress. Nybro Energi ansvarar tillsammans med våra underleverantörer Lindahls Gräv och Eltel för utbyggnaden av fiber i kommunen och båda dessa var med på mötet för att presentera sig. Erika som kommer vara den som tar en kontakt med er innan ingrävning och Linus på Eltel som är den som ringer för att boka tid för installation var båda med.

Lindahls gräv är företaget som gräver både stamnät och gör tomtingrävningarna. Innan de gräver in på din tomt kommer du bli kontaktad för att diskutera vilken väg du önskar att de går. Enligt avtal så är det närmsta husvägg som gäller. Gräsmatta och grusgång är önskvärt att gräva i och de undviker gärna asfalt och stensättning i den mån det går. Lindahls håller koll på vart el, vatten/avlopp, telefon och fjärrvärme går men du behöver själv informera om ledningar som inte finns utmärkta. Viktigt att tillägga gällande grävningen är att det är maskinåterställning som Lindahls utför. De kommer lämna jordhögar på ett par platser som ni gärna får hämta matjord ifrån för att finåterställa grävningen. Större stenar som grävs upp kommer fraktas bort.

När grävningen och blåsning av fibern är klar så kommer du bli kontaktad av Eltel för att boka in en tid för installation i ditt hus. De kommer borra hål i husväggen och göra inkopplingen invändigt. Du behöver vara hemma när de kommer. Eltel monterar mediaomvandlaren i direkt anslutning till var fiberkabeln kommer in, på markplan. De kan dock dra fibern max 5 meter inom samma rum. Önskar du längre dragning får du ta detta med Eltel innan de kommer ut till ditt hus.Det du behöver tänka på när det gäller val av rum att koppla in fibern i så gäller följande, du behöver ha ett eluttag i anslutning på insidan av väggen. Mediaomvandlaren är ca 20×20 cm så det behöver även finnas plats för denna. Det är även bra om det är ett centralt rum.

Jobben från Lindahls och Eltel kommer utföras i ordningen ovan men det kommer inte utföras i direkt anslutning efter varandra.

Just nu tittar vi över var vi har kunderna och vi har även hjälp av ambassadörer i området som hjälper oss med markavtal för att kunna ta oss fram. Sträckan som är tänkt att börja med är att gå från Hermanstorpsvägen och västerut utmed väg 547. Grävning kommer påbörjas under hösten och kommer pågå under 2020. Inkoppling kommer kunna ske först 2020. För löpande information så hänvisar vi till denna sida.

Just nu har vi 172 kunder i området. I vår ansökan till Jordbruksverket baserat på intresseanmälningar i området har vi sökt för 271 kunder, så med andra ord är det många av er som inte skrivit på ett fiberavtal så glöm inte att dubbelkolla så din fastighet  är anmäld!

Nedan finner du presentationen vi höll!

Fiberutbyggnad i Nybro kommun Västerbygd – PDF (3 MB)


2019-05-23

Inbjudan till informationsmöte om Fiberprojekt Västerbygd

Datum: 4 juni Tid: 18.30 Plats: Göttorps bygdegård

Välkomna!

Se inbjudan,

Inbjudan Västerbygd – PDF (3 MB)


2019-03-08

Projektering av området pågår. Vi har fått hjälp lokalt med att ta en kontakt med markägare i området. Ni som är markägare kommer få ett markavtal tillsammans med en karta över tänkt dragning. Vi tar gärna emot fiberavtal så tidigt som möjligt för att kunna göra en så detaljerad projektering och tidsplanering som möjligt.

Grävningen är tänkt att påbörjas efter sommaren. under våren kommer inbjudan till informationsmöten skickas ut. Idag finns redan fiber nergrävd i ert område då vi redan grävt fiber till Örsjö samt Kopparfly/Buttertorp. Detta gör att arbetet kommer gå fortare när vi kommer till ert område. borrningar genom 31:an pågår just nu för att i ett senare skede kunna nå er som bor utmed denna sträcka.

Totalt rör det sig om ca 8 mils grävning i Västerbygd!


2019-02-21

Än har vi ingen grävning igång i Västerbygd än. Vi jobbar med att skicka ut avtal för att kunna projektera och söka tillstånd. Är du markägare kommer du bli kontaktad för markavtal.

Saknar du avtal så finns det att skriva ut ovan alternativt ta en kontakt så skickar jag ett avtal.


2018-11-23

Projektering av sträckor att gräva pågår, kontakt med berörda markägare kommer tas inom kort, tillstånd sökt hos statliga myndigheter och vi samlar in avtal för att bättre kunna projektera och se vart vi har våra kunder.


2018-10-15

Projekteringen av dessa område pågår. Det är därför viktigt att om du vet att du vill ansluta din fastighet till fiber skickar in avtal så fort som möjligt. Detta gör att vi vet vart vi har våra kunder och hur många kunder i varje by. Då kan vi enklare säga när vi räknar med att komma till dig. Ska vi gå mellan A och B och sträckan är en kilometer så vet vi hur lång tid detta tar. Kommer det dock till en ny kund som bor på en väg in tre kilometer in i skogen som inte har anmält sig så faller vår tidsplan.


2018-09-28

Projekteringen av dessa område pågår. Det är därför viktigt att om du vet att du vill ansluta din fastighet till fiber skickar in avtal så fort som möjligt. Detta gör att vi vet vart vi har våra kunder och hur många kunder i varje by. Då kan vi enklare säga när vi räknar med att komma till dig. Ska vi gå mellan A och B och sträckan är en kilometer så vet vi hur lång tid detta tar. Kommer det dock till en ny kund som bor på en väg in tre kilometer in i skogen som inte har anmält sig så faller vår tidsplan.

Grävning i ert område är satt att påbörjas under nästa år. Vi kommer att få gräva i alla våra landsbygdsområden parallellt för att hinna med och vi jobbar så fort vi bara kan.


2018-05-22

Informationen som ligger på denna sida är för er som bor i Västerbygd. Se karta ovan. Bor du i området runt Madesjö/Oskar (MOFF) ber vi er ta en kontakt med fiberföreningen som ansvarar för detta område istället.

Länk till deras hemsida,

http://moff.nu/


2018-04-13

Insamling av avtal pågår för fullt. Är du osäker på om du skickat in ett avtal eller har allmänna frågor så tveka inte att kontakta mig.


2018-02-19

Önskar ni delbetala er fiberanslutning behöver detta meddelas innan grävning påbörjas. En kreditprövning görs på plast hos oss på Nybro Energi.


2018-02-16

Saknar ni avtal och inte har möjlighet att skriva ut ett avtal från vår hemsida så hör av er så skickar jag ett avtal på post.


2017-12-08

Många har skickat in intresseanmälningar gällande fiber. Detta gäller ej som avtal. Är du osäker på om du eller grannen skickat in ett avtal går det bra att kontakta mig så kollar vi så vi har ett korrekt avtal gällande adressen.


2017-10-25

Det finns möjlighet att delbetala sin fiber via vår samarbetspartner Wasa Kredit. Se bifogad blankett.

Wasa – PDF (86 KB)


2017-09-28

Informationsmöten för ert område kommer hållas under 2018. Vi kommer bjuda via mail och hemsida.

Fiberutbyggnaden i detta område kommer påbörjas under 2019.


2017-09-11

Det går bra att anmäla sitt intresse för fiber genom att antingen gå in på länken nedan alternativt kontakta mig Josefine på mail eller telefon.

https://fiber.nybroenergi.se/

Har ni många frågor så går det självklart bra att hälsa på oss på Verktygsgatan 12 i Nybro.


2017-08-15

Skylt i trädgården!

Jag får ganska många samtal från er som bor utanför samhällena som önskar skyltar i sina trädgårdar. Vi har tyvärr inte möjlighet att köra ut och sätta upp dessa skyltar, dock går det väldigt bra att hämta en ”Jag har beställt fiberskylt” hos oss på Nybro Energi!


2017-08-14

Avtal samlas nu in i hela området för projektering. Är du intresserad av fiber ber vi dig ta en kontakt så tidigt som möjligt. Avtal som kommer in efter att vi gått förbi med maskinerna gör att tidsplanen är svår att hålla.

Anslutning av två fastigheter på samma fastighetsbeteckning:

Finns det fler än ett hus på fastigheten som ni önskar ansluta så gäller följande. Pris på anslutning av ytterligare en fastighet på tomten om avståndet är mindre än 30 meter är priset 8 000 kr. Tillkommande meter utöver 30 meter betalar man 200 kr/meter. Pris för första anslutningen är 19 500 kr.

Kontakta oss för mer info samt avtal!


2017-08-09

Har under sommaren fått in ett par avtal till från detta område. Vill tydliggöra att avtal än så länge bara skickats ut till de som gjort en intresseanmälan på fiber.nybroenergi.se. Självklart kan även de som inte gjort en intresseanmälan få hem ett avtal! bara kontakta oss på telefon eller mail så skickar vi ett avtal på post.


2017-07-06

Vi håller just nu på att samla in alla avtal som kommer in. Vi kommer dela in ert område i etapper samt bjuda in till informationsmöten längre fram. Där kommer vi kunna presentera en mer ungefärlig tid på när kommer och gräver. Här kommer ni även få möjlighet att träffa oss på Nybro Energi men även grävfirman Lindahls samt elfirman Eltel. Vi kommer uppdatera denna sida med tid och plats för möte.


2017-06-28

Vi tar tacksamt emot hjälp att informera de personer som bor utomland gällande vår fiberutbyggnad. Har ni grannar som bara är här på exempelvis sommaren så får ni gärna påminna dem om att kontakta mig för fiberavtal!


2017-06-26

Nu har avtal gått ut till alla som gjort intresseanmälningar. Nedan finner ni informationen som gått ut. Ni som inte gjort intresseanmälan och vill ha fiber får gärna skriva ut avtalet nedan och skicka in.

Västerbygd – PDF (415 KB)


2017-06-05

Avtalen har inte skickats ut till alla än då vi inväntar information som vi vill få med i avtalet. Avtalen kommer skickas ut innan semestern.


2017-06-02

Här kommer lite uppdaterad information till er som bor i det fiberområde som vi har valt att kalla Nybro Västerbygd!

Vi har nu fått ett preliminärt beslut från länsstyrelsen som har valt ut vårt område som ett av de områden som ska få bidrag till att bygga fiber på landsbygden. Det som återstår innan allt är helt klart är att Jordbruksverket ska fastslå beslutet. Detta kommer ta ett par veckor. Så fort vi har fått det officiella beslutet från Jordbruksverket kommer vi att skicka ut mer information och avtal till er alla per post. Om du har frågor innan dess går det bra att kontakta mig Josefine Dahlgren på mail eller telefon, dock är denna information allt jag har i dagsläget.

Det går fortfarande bra att göra en intresseanmälan på länken nedan,

https://fiber.nybroenergi.se/

Vi kommer lägga ut information på vår hemsida under hela projektet så gå gärna in och läs här lite då och då!

Jag vill veta mer - Fibernät

Jag vill veta mer om Nybro Energis fibernät