Fiberprojekt Nybro Sydost

Området som vi kallar Nybro Sydost är markerat i kartan ovan. Projektet har fått stöd av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Intresseanmälan kan du göra det direkt i vår fiberportal via länken nedan. Här hittar du också information om aktuella tjänster och priser i nätet.
http://fiber.nybroenergi.se

Öppen fiber

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet samt bygga ett öppet fibernät i angivet område. Ett öppet fibernät innebär att alla leverantörer som vill har möjlighet att sälja sina tjänster i nätet på lika villkor. Nybro Energi erbjuder därmed ett öppet, operatörsneutralt fibernät. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna till och konkurrerar på lika villkor i nätet. För dig som kund skapar fri konkurrens förutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan. För att se vilka tjänsteleverantörer samt priser vi har i nätet just nu hänvisar vi till fiber.nybroenergi.se 

Kostnaden för fiber är 19 500 kr inkl. moms till privatpersoner.

Skriv ut ett fiberavtal:

Fiberavtal Privat – PDF (592 KB)

Kontaktperson

Josefine Dahlgren är kontaktperson för projektet. Hör av er till henne om du har några frågor.
josefine.dahlgren@nybroenergi.se
0481-45 418


2019-01-28

Blåsning pågår utmed sträckan mellan Köl och Blåsås. Vi blåser även kunder och vi ber er som fått er fiber inblåst att låta fibern vara som den är. Fibern är känslig! När fibern är blåst kommer Eltel ta en konkat för att boka in en tid för installation.


2019-01-14

Maskinerna har nu möts upp och fått ihop fibern hela vägen från Kristvallabrunn upp till Luvehult. Maskinerna kommer nu börja gå på småvägarna för att nå ut till era fastigheter. Bor du utmed dessa avstickande vägar behöver vi få in ditt avtal så fort som möjligt. Den mindre grävmaskinen som gräver in tomter börjar nu rulla från Nickebo och vidare neråt. Blåsning av fiber har påbörjats och ni som fick er kanalisation ingrävd först kommer också få er fiber inblåst först och därefter kopplas in.


2019-01-09

Grävning pågår på ett antal platser i Sydost. Maskinerna som går från Kristvallabrunn och upp mot Gunnabo möter snart upp maskinerna som går ner från Nickebo. Arbetet går bra och vi följer planeringen som ligger. Så fort maskinerna har möts kommer kanalisationen vara klar för att blåsa in fiber hela vägen från Kristvallabrunn upp till Luvehult. Sträckan från Luvehult och ner mot Nickebo pågår tomtingrävningar och dessa tomter ligger sedan redo för blåsning och inkoppling av fiber. Maskinerna som gräver in tomterna kommer när de är klara i området runt Nickebo röra sig vidare i etapp 1 för att gräva in dessa tomter. Lindahls gräv kommer ta kontakt med er för att boka in en tid då de kan komma.

Området från Köl ner till Fjälebo, Uddabo, Svänebo och vidare mot Kalmar är redo för blåsning av fiber. När vi blåser stammen kommer vi samtidigt blåsa all kundfiber så tanken är att vi ska kunna börja aktivera a er som bor utmed denna sträcka så fort som möjligt.


2018-11-26

Vi har ett antal tomter i Svändebo som vi gör tomtingrävningar på just nu. Asfaltering av sträckan från Luvehult och neråt kommer inom kort börja asfalteras. Sträckan mellan Köl och Mosskogen kommer vi börja blåsa kundfiber till inom kort. Innan dess kommer vi dock gräva de sista tomterna som är kvar runt Högebo.

Sträckan från Kristvallabrunn och uppåt är ett så kallat Natura område vilket gör att vi har fått söka tillstånd från Länsstyrelsen för att få gräva. Alla tillstånd är sökta och hoppas kunna börja denna grävning inom kort.

Väg 576 mellan Nickebo och Gelebo har vi två maskiner som är och gräver just nu. Sträckan Gelebo – Nickebo är färdiggrävt och vi kommer nu börja gräva in tomter i dessa områden.


2018-11-02

Just nu har vi fem maskiner igång i Sydost. Några av dessa maskiner gräver i etapp 1 runt Nickebo. Ni som bor utmed sträckan från Bäckebo och ner mot Nickebo kommer inom kort bli kontaktade för ingrävning på era tomter. Tacksamt om ni redan innan detta möte har en ide om hur ni vill att vi gräver in. Denna sträcka samförläggs delvis med elnät.

Sträckan från Köl till Mosskogen är nu färdiggrävd och blåst, etapp 3. Eltel håller just nu på att svetsa ihop stammen. Därefter kommer vi kunna blåsa in er kundfiber och därefter koppla in er som bor utmed denna sträcka. Vi är medvetna om att vi har ett par tomter kvar att gräva som inte blev grävda tidigare. Det har även tillkommit ett antal tomter allt eftersom, dessa kommer vi att gräva samtidigt. Fiberavtal som inkommer efter inblåsning är gjord kommer vi få komma tillbaka och göra i ett senare skede. Det är därför väldigt viktigt att skicka in sitt fiberavtal i god tid!


2018-10-02

Maskinerna som gått från Bäckebo och ner är nu framme i Nickebo. De går nu ner mot Tombo och därefter västerut. Vi träffar just nu markägare för att få klart sträckan från Kristvallabrunn upp mot Gunnabo. Så fort detta är klart sätter vi även in maskiner för att färdigställa denna delen. Dessa maskiner ska sedan mötas för att få ihop kanalisationen.

Vi har även maskiner som gräver ihop Nybro Energis fiber med Kalmars. Dessa maskiner har nu grävt från Köl till Mosskogen. Vi har även grävt in de kunder vi har utmed vägen. Så fort vi har anslutit vår fiber med Kalmar kommer vi kunna påbörja blåsning och därefter börja koppla upp kunder. Vi kommer lägga ut jordhögar där ni får ta matjord för finåterställning av era tomter.


2018-09-27

Välkomna till informationsmöte i Ruskemåla bygdegård den 4 oktober 18.30.

Dags för nästa informationsmöte i ert område. Denna gång gäller informationen er som bor i etapp 5. Mail har gått ut till berörda. Bjud gärna med grannar som inte bestämt sig än!

Detta kommer bli det sista informationsmötet i ert område!


2018-09-26

Grävning pågår just nu mellan Luvehult – Skillerhult och ner mot Nickebo. Denna sträcka sammförlägger vi även med elnät. Lindahls gräv jobbar just nu med att ta kontakt med er som bor utmed dessa sträckor och har skickat in ett fiberavtal.

Nu har vi fått klart med tillstånd från Trafikverket och kan påbörja sträckningen från Kristvallabrunn och upp mot Nickebo. Tanken är att dessa grävgäng ska mötas på mitten.


2018-08-24

Grävning pågår utmed sträckan Bäckebo – Luvehult. Kontakt tas nu med er som bor utmed denna sträcka. Ni som ännu inte skickat in avtal i detta område kommer nästa vecka få hem avtal i brevlådan. Dessa behöver vi ha tillbaka omgående innan maskinerna går förbi.


2018-08-21

Välkomna till informationsmöte i Ruskemåla bygdegård den 30 augusti 18.30.

Dags för nästa informationsmöte i ert område. Denna gång gäller informationen er som bor i etapp 4. Mail har gått ut till berörda. Bjud gärna med grannar som inte bestämt sig än!

Välkomna!


2018-08-15

Pga att vi ej fått tillstånd att gräva utmed Trafikverkets väg från Kristvallabrunn och uppåt som var vår plan från början kommer vi få starta med en annan sträcka. Detta för att vi inte ska ställa maskinerna. Vi vill vara så effektiva som möjligt så vi kommer istället gräva från Bäckebo ner mot Luvehult. Ni som bor utmed denna sträcka kommer bli kontaktade av Erika på Lindahls gräv för att boka in en tid hemma hos er så ni tillsammans kan gå igenom vilken väg ni vill att vi går i era trädgårdar. Ni som ännu inte skickat in avtal för fiber ber vi er att göra detta omgående. Ni som inte har möjlighet att skriva ut avtal får gärna kontakta mig så skickar jag hem ett avtal tillsammans med ett svarskuvert. Är du osäker på om du har skickat in ett avtal så tveka inte att maila eller ringa mig så dubbelkollar vi så du är med i våra listor.

Vi kommer bjuda in till informationsmöte för er som bor söder om Bäckebo ner till Morebo (etapp 4) samt er som bor i Räggekulla och ner till Ljusås (etapp 5). Se karta nedan.

Nybro sydost etappindelningskarta – PDF (1 MB)

I samband med att vi gräver ihop vår fiber med Kalmar kommun så har ett antal kunder utmed denna sträcka fått er kanalisation ingrävd på tomt. Vi kommer dock inte blåsa någon fiber förrän vi har resterande kunder i detta område ingrävda. Dvs det kommer vara ett mellanrum hos er från att få era tomter ingrävda tills fibern är inblåst och uppkopplad.


2018-07-05

Projekteringen av ert område har kommit en bra bit på vägen. Sträckan som är tänkt att vi ska börja med är följande,

Från Kristvallabrunn vidare till Gunnabo, Duvetorp. Därefter går vi vidare mot Östringstorp, Körningsven och slutligen Nickebo och väg 125. Från Nickebo går vi upp mot Stödstorp med en maskin och till Skillerhult med en annan. Vi vänder även neråt från Duvetorp till Stämmeryd och tar er som bor utmed denna sträcka.

Det är nu viktigt att ni som bor utmed denna sträcka hör av er för avtal och ni är intresserade av att koppla upp er fastighet mot fiber.


2018-05-22

Informationsmöte för etapp 4 och 5 kommer hållas efter sommaren.

Avtal samlas nu in i hela området för projektering. Är du intresserad av fiber ber vi dig ta en kontakt så tidigt som möjligt. Avtal som kommer in efter att vi gått förbi med maskinerna gör att tidsplanen är svår att hålla.

Anslutning av två fastigheter på samma tomt:

Finns det fler än ett hus på fastigheten som ni önskar ansluta så gäller följande. Pris på anslutning av ytterligare en fastighet på tomten om avståndet är mindre än 30 meter är priset 8 000 kr. Tillkommande meter utöver 30 meter betalar man 200 kr/meter. Pris för första anslutningen är 19 500 kr.

Kontakta oss för mer info samt avtal!


2018-05-20

Nybro Energi kommer koppla ihop vårt fibernät tillsammans med Kalmar. Detta jobb har redan påbörjats och vi har börjat gräva sträckan från Köl till Mosskogen. I samband med att vi gräver denna sträckan kommer vi även gräva in er som anmält er för fiber och bor utmed vägen. Är du intresserad av fiber och bor utmed vägen bör du ta en kontakt med oss för avtal.


2018-03-05

Informationsmöte i Bygdegården i Kristvallabrunn den 15 mars 18.30

Dags för nästa informationsmöte i ert område. Denna gång gäller informationen er som bor i etapp 3. Området söder om Kristvallabrunn ner till järnvägen. Mail har gått ut till berörda. Bjud gärna med grannar som inte bestämt sig än!

Välkomna!


2018-02-19

Önskar ni delbetala er fiberanslutning behöver detta meddelas innan grävning påbörjas. En kreditprövning görs på plast hos oss på Nybro Energi.


2018-02-16

Saknar ni avtal och inte har möjlighet att skriva ut ett avtal från vår hemsida så hör av er så skickar jag ett avtal på post.


2018-01-23

Planerad byggstart för ert område är till hösten. Vi sitter just nu tillsammans med Lindahls gräv och går igenom vilka sträckor vi ska gräva. Ni som är markägare och blir berörda av grävningen kommer bli kontaktade i förväg med mer information samt den tilltänkta sträckan vi vill gräva.

Vi kommer bjuda till informationsmöten för etapp 3, 4 och 5 till våren. Jag kommer då även bjuda in er som missat att komma på de möten vi haft tidigare för etapp 1 och 2. Informationen är densamma så det går bra att gå på ett möte som är avsett för en annan etapp.


2017-12-08

Många har skickat in intresseanmälningar gällande fiber. Detta gäller ej som avtal. Är du osäker på om du eller grannen skickat in ett avtal går det bra att kontakta mig så kollar vi så vi har ett korrekt avtal gällande adressen.


2017-11-21

Dags för nästa informationsmöte i ert område. Denna gång gäller informationen er som bor i etapp två. Alla som bor söder om järnvägen. Mail har gått ut till berörda.

Byahuset i Sankt Sigfrid den 30 november 18.30

Välkomna!


2017-11-08

Här kommer vår presentation som vi höll när vi var i Nickebo 2 november. Ni som bor i kommande etapper kommer också bli kallade till informationsmöten längre fram.

Fiber presentation – PDF (1 MB)


2017-10-25

Det finns möjlighet att delbetala sin fiber via vår samarbetspartner Wasa Kredit. Se bifogad blankett.

Wasa – PDF (86 KB)


2017-09-18

Nu har det blivit dags att börja planera för grävning fram till era fastigheter. Vi har delat in hela området i fem etapper (se karta nedan).

Vi vill nu bjuda in alla fastighetsägare i den första etappen till ett informationsmöte i Klubblokalen i Nickebo den 2 november klockan 18.30. Här kommer Lindahls Gräv beskriva hur och var vi kommer gräva. Eltel kommer även att presentera hur det går till när de kommer hem till dig och installerar utrustningen. Självklart finns det även möjlighet att komma med egna frågor och funderingar. Välkommen!

Har du ännu inte bestämt dig gällande fiber är detta ett bra tillfälle för frågor!

Se bifogad inbjudan

Inbjudan etapp1 Sydost – PDF (3 MB)


2017-09-15

Grävningen kommer påbörjas höst/vinter 2018 och kommer pågår till 2020.


2017-09-11

Det går bra att anmäla sitt intresse för fiber genom att antingen gå in på länken nedan alternativt kontakta mig Josefine på mail eller telefon.

https://fiber.nybroenergi.se/

Har ni många frågor så går det självklart bra att hälsa på oss på Verktygsgatan 12 i Nybro.


2017-08-15

Skylt i trädgården!

Jag får ganska många samtal från er som bor utanför samhällena som önskar skyltar i sina trädgårdar. Vi har tyvärr inte möjlighet att köra ut och sätta upp dessa skyltar, dock går det väldigt bra att hämta en ”Jag har beställt fiberskylt” hos oss på Nybro Energi!


2017-08-14

Anslutning av två fastigheter på samma tomt:

Finns det fler än ett hus på fastigheten som ni önskar ansluta så gäller följande. Pris på anslutning av ytterligare en fastighet på tomten om avståndet är mindre än 30 meter är priset 8 000 kr. Tillkommande meter utöver 30 meter betalar man 200 kr/meter. Pris för första anslutningen är 19 500 kr.

Kontakta oss för mer info samt avtal!


2017-08-09

Har under sommaren fått in ett par avtal till från detta område. Vill tydliggöra att avtal än så länge bara skickats ut till de som gjort en intresseanmälan på fiber.nybroenergi.se. Självklart kan även de som inte gjort en intresseanmälan få hem ett avtal! bara kontakta oss på telefon eller mail så skickar vi ett avtal på post.


2017-07-06

Vi håller just nu på att samla in alla avtal som kommer in. Vi kommer dela in ert område i etapper samt bjuda in till informationsmöten längre fram. Där kommer vi kunna presentera en mer ungefärlig tid på när kommer och gräver. Här kommer ni även få möjlighet att träffa oss på Nybro Energi men även grävfirman Lindahls samt elfirman Eltel. Vi kommer uppdatera denna sida med tid och plats för möte.


2017-06-28

Vi tar tacksamt emot hjälp att informera de personer som bor utomland gällande vår fiberutbyggnad. Har ni grannar som bara är här på exempelvis sommaren så får ni gärna påminna dem om att kontakta mig för fiberavtal!


2017-06-19

Nu har avtal gått ut till alla som gjort intresseanmälningar. Nedan finner ni informationen som gått ut. Ni som inte gjort intresseanmälan och vill ha fiber får gärna skriva ut avtalet nedan och skicka in.

Info Sydost – PDF (494 KB)


2017-06-05

Avtalen har inte skickats ut till alla än då vi inväntar information som vi vill få med i avtalet. Avtalen kommer skickas ut innan semestern.


2017-05-23

Vi kommer skicka ut fiberavtal till alla som gjort intresseanmälan. Vi skickar ut dessa inom kort och har ni inte anmält ert intresse för fiber så går det bra att göra det på länken nedan. Vissa av er har redan fått!

https://fiber.nybroenergi.se/

Vi tar tacksamt emot hjälp att sprida denna information då det är svårt att nå ut till alla. Har ni grannar som exempelvis bara är i området under sommaren så får ni gärna be dem höra av sig till oss alternativ gå in själva att göra en intresseanmälan.


2017-05-02

Här kommer lite uppdaterad information till er som bor i det fiberområde som vi har valt att kalla Nybro Sydost!

Vi har nu fått ett preliminärt beslut från länsstyrelsen som har valt ut vårt område som ett av de områden som ska få bidrag till att bygga fiber på landsbygden. Det som återstår innan allt är helt klart är att Jordbruksverket ska fastslå beslutet. Detta kommer ta ett par veckor. Så fort vi har fått det officiella beslutet från Jordbruksverket kommer vi att skicka ut mer information och avtal till er alla per post. Om du har frågor innan dess går det bra att kontakta mig Josefine Dahlgren på mail eller telefon, dock är denna information allt jag har i dagsläget.

Det går fortfarande bra att göra en intresseanmälan på länken nedan,

https://fiber.nybroenergi.se/

Vi kommer lägga ut information på vår hemsida under hela projektet så gå gärna in och läs här lite då och då!


 

 

Jag vill veta mer - Fibernät

Jag vill veta mer om Nybro Energis fibernät