Fiberprojekt Madesjö-Oskar

Här på sidan hittar ni information om Fiberprojekt Madesjö/Oskar. Projektet drivs av Nybro Energi i samarbete med lokala fiberambassadörer. Projektet har fått stöd av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Intresseanmälan kan du göra det direkt i vår fiberportal via länken nedan. Här hittar du också information om aktuella tjänster och priser i nätet.
https://fiber.nybroenergi.se/

Öppen fiber
Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet samt bygga ett öppet fibernät i angivet område. Ett öppet fibernät innebär att alla leverantörer som vill har möjlighet att sälja sina tjänster i nätet på lika villkor. Nybro Energi erbjuder därmed ett öppet, operatörsneutralt fibernät. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna till och konkurrerar på lika villkor i nätet. För dig som kund skapar fri konkurrens förutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan. För att se vilka tjänsteleverantörer samt priser vi har i nätet just nu hänvisar vi till fiber.nybroenergi.se

Kostnaden för fiber är 20 000 kr inkl. moms till privatpersoner.

Kontaktperson
Josefine Dahlgren är kontaktperson för projektet.
Hör av er till henne om du har några frågor.

josefine.dahlgren@nybroenergi.se

0481-45 418


2020-07-03

Maskinerna befinner sig området runt Kammarbo. De har nu bättre markförhållanden vilket underlättar och snabbar på deras arbete. Maskinerna som går i ert område kommer inte gå på någon semester utan kommer jobba på hela sommaren. Vi kommer påbörjar blåsning av fiberstammen inom kort där vi varit och grävt. När detta är gjort påbörjas kundblåsning. Ni behöver inte vara hemma när vi blåser fibern men vi vill gärna att när ni fått upp fibern som en kringla mot husväggen att ni låter denna vara. Fibern är ömtålig!

Jag får fortfarande in fiberavtal och ibland tyvärr i områden där vi redan varit och grävt vilket gör att vi måste gå tillbaka för att gräva in dessa. Jag vill påminna om vikten att skicka in fiberavtal innan maskinerna kommer till byn! Påminn gärna grannar, och gärna de som inte bor i kommunen permanent och kan ha missat att fiberutbyggnaden är igång.


2020-06-25

Grävning pågår i området runt Kammarbo på gränsen till Emmaboda kommun. Just nu grävs tomter i området runt Mosjön, Pukaberg. Blåser även in kundfiber i ert område. Ni som fått er fiber blåst kommer sedan bli kontaktade av Eltel. Linus på Eltel kontaktar er på numret ni angav i era avtal så vet ni med er att ni bytt nummer så meddela mig gärna ert nya nummer.


2020-06-22

Ett gäng som går i området Oskars-Kroksjö, mot Emmaboda. Asfaltering pågår där det är möjligt att lägga. Förbereder för att påbörja blåsning. För er som bor i området runt Alsjöholm inväntar vi tillstånd från Trafikverket för väg 552.


2020-05-29

Just nu pågår grävning i området runt Krogsjö. Här har maskinerna stött på mycket sten så grävningen har dragit ut på tiden något. Vi kommer påbörja blåsning av fiber inom kort. I området runt Västra Agebo kommer vi påbörja blåsning inom kort. När er fiber är blåst kommer ni bli kontaktade av Eltel för installation.

Just nu tittar vi på vilka områden som finns där vi relativt enkelt kan koppla upp kunder. Vi har idag ett stamnät som är bra utbyggt vilket gör att vi skulle kunna nå en del av er genom att göra avstick från detta. Jag återkommer när vi vet i vilka områden vi kan göra dessa avstick.


2020-03-20

Grävningen i Agebo är nu klar och dessa maskiner går vidare mot Krogstorp. Gällande grävningen i Alsjöholm saknar vi fortfarande tillstånd från Trafikverket, detta är sökt men ej godkänt. Så fort detta blir godkänt kommer vi sätta in maskiner i området för att knyta ihop fibern där vi redan varit och grävt. Medan vi väntar på detta gräver vi på andra ställer för att ej så stilla med maskinerna. Inne i Alsjöholm finns även en del nergrävd kanalisation sedan tidigare som vi kommer kunna använda. Detta kommer snabba på utbyggnaden!


2020-03-06

Grävning pågår i området runt Björnasjö – Knappsmåla. De börjar bli klara och kommer därefter börja röra sig mot Agebo och fortsätta grävningen där.


2020-02-20

Vi har ett gäng igång på väg 550 mellan Alsjöholm och Knappsmåla. När detta gäng är färdiga så kommer de förflytta sig till Västra Agebo. För er i Västra Agebo som inte har avtal sen tidigare men vill ha en fiberanslutning får gärna ta en kontakt med oss så skickar vi över ett avtal. Detta gäller såklart övriga delar av MOFF också men för att kunna hålla oss till tidsplanen så är det bra att få in alla avtal i god tid så dem finns med i planeringen från start.

Vi inväntar fortfarande ett tillstånd från trafikverket för att kunna blåsa in fiber till de kunder som tillhör nästa etapp. Så fort detta tillståndet är klart så kommer jag kontakta de fastighetsägare som det berör. Etapp 2 är inte helt fastställt ännu och därför är det svårt att säga nu vilka kunder som kommer ingå då detta hänger på tillståndet hos trafikverket.


2020-01-17

Just nu är vi och gräver på väg 550 på väg mot Björnsö.

Vi planerar även just nu inför etapp 2, så fort detta är färdigställt så kommer vi bjuda in de fastighetsägarna till ett informationsmöte. De uppgifter som vi har till er är de som ni gett till fiberföreningen Madesjö-Oskar. Vet ni med er om att ni har bytt kontaktuppgifter eller är nyinflyttade sen det skrevs på avtal, hör gärna av er till mig så att vi har rätt uppgifter till er.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sin fastighet om ni inte redan gjort det. Kostnaden för detta är 20.000 kr.


2019-12-05

Inläsning av material och beställningar pågår för fullt för området. Vi har just nu inga maskiner på plats eftersom vi har fått stopp på trafikverkets vägar för tillfället.

Planen för er som bor i etapp 1 kvarstår och vi kommer försöka koppla upp er innan jul. Vill ni ha hjälp med val av tjänsteleverantör eller vill ni veta mer om er uppkoppling så tveka inte på att höra av er till mig. Ni hittar även info på fiber.nybroenergi.se om de olika tjänsteleverantörerna.


2019-10-31

Igår hade vi möte för de kunderna som bor i etapp 1. Etapp 1 är adresser kring Toresbo, Ramsjö, Olofsbo. För er som inte kunde närvara på mötet så kommer jag att sammanfatta det kortfattat här nedan.

Status i etapp 1 är att de fastigheter som är anmälda sen tidigare är redo för blåsning och installation. Det finns fortfarande möjlighet för er andra i området att anmäla er och ansluta er till Nybro Energis fibernät, detta till en kostnad på 20.000kr. Delbetalning är möjligt om så önskas. (Detta gäller inte bara för etapp 1 utan det gäller såklart för samtliga fastigheter i hela Madesjö/Oskar)

Fibern beräknas att blåsas runt v.48 och då behöver inte du som kund vara hemma. Strax efter att blåsningen är slutförd så kommer Eltel att kontakta er för bokning av installation. Under installationen behöver du vara hemma. De ringer från ett mobilnummer till de nummer som står angivet i era avtal med MOFF. Vet ni med er om att ni har bytt nummer sedan dess så kontakta mig så kan vi titta på det.

På fiber.nybroenergi.se hittar ni all information om vårt utbud i nätet samt priser. Ni kan även lägga in er adress under rutan ”Se status för din adress” för att automatiskt få en aktiveringskod på mail när Eltel varit hemma och installerat er fiber. Med denna aktiveringskod har du sedan tillgång till ”Mina sidor” på fiberportalen där du själv kan beställa tjänster, byta leverantör, öka hastighet etc. Du kan även få en aktiveringskod om du ringer till Nybro Energi.

Ett annat alternativ är att du går in på fiber.nybroenergi.se och jämför de olika tjänsteleverantörerna för att sedan ringa upp den tjänsteleverantör som du tycker verkar bäst för dig. De hjälper dig då att aktivera din tjänst direkt via telefon.

Nybro Energi erbjuder ett så kallat öppet fibernät, vilket innebär att alla leverantörer som vill har möjlighet att sälja sina tjänster i vårat nät på lika villkor. Nybro Energi erbjuder därmed ett öppet, operatörsneutralt fibernät. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna och konkurrerar på lika villkor i nätet. För dig som kund så skapar en fri konkurrens förutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan.

Viktigt att tillägga är dock att ett öppet fibernät inte betyder att du som konsument kan välja vilken tjänsteleverantör som helst utan du väljer en av dem som är kopplade till vårt nät. På länken nedan hittar du information om de tjänsteleverantörer som finns valbara i vårt nät idag. I takt med att vi kopplar upp fler kunder så blir vi ett mer attraktivt nät för tjänsteleverantörer att ansluta sig till. Det innebär att det kan tillkomma fler tjänsteleverantörer med tiden!


2019-10-25

Den 30/10 kl 18.30 kommer vi har informationsmöte för fastighetsägare i MOFF område 1. Ni som är inkluderade i område 1 kommer få en inbjudan på er skrivna adress samt e-mail till de mailadresser vi fått in av era påskrivna avtal med MOFF. Vi kommer att befinna oss hos oss på Verktygsgatan 12.

Som tidigare nämnt så delar vi upp mötena på fler tillfällen eftersom statusen ser olika ut i de indelade etappen.


2019-10-14

Vi har maskiner på plats i området som kör bort sten från de tidigare arbete som påbörjats. Vi har även maskiner som håller på att binda ihop den redan nerlagda kanalisationen.

På den administrativa sidan håller vi just nu på att gå igenom de befintliga vägavtal som finns i området för MOFF. Detta underlättar för maskinerna när dem väl är på plats eftersom dem slipper få stillestånd på grund av vägavtal. Vi har även sökt tillstånd hos trafikverket för de vägar och schakt som kommer utmed trafikverkets vägar. Handläggningstiden hos trafikverket är 4-6 månader.

Så fort vi har kontroll på de avtal som finns och vad som saknas kommer vi bjuda in er till informationsmöte där vi kommer gå igenom allt inför er kommande fiberanslutning. Som det ser ut nu kommer vi bjuda in till olika informationsmöten eftersom det är olika status i området.


2019-09-10

På fredagen 6/9 stod det klart att Nybro Energi skriver avtal med MOFF, Madesjö Oskar Fiberförening, om att överta fiberprojektet i området. Avtalet innebär att Nybro Energi från och med nu övertar ansvaret för fiberutbyggnaden.

Vi återkommer inom kort med information om hur arbetet fortskrider.

Jag vill veta mer - Fibernät

Jag vill veta mer om Nybro Energis fibernät