Anslut till fiber

Utbyggnaden av fiber har kommit långt i kommunen. Om du saknar anslutning så löser vi detta åt dig! Nedan kan du läsa hur du går tillväga för att ansluta din fastighet till vårt fibernät.

Så här går utbyggnaden till

  • Kontakta Nybro Energi och meddela att du vill ansluta till fibernätet.
  • När vi mottagit din intresseanmälan ser vi över hur vi enklast tar oss till dig och skickar sedan hem ett avtal till dig.
  • När du mottagit avtalet behöver detta signeras av fastighetsägare och returneras till oss.
  • Vår gräventreprenören kontaktar dig för ingrävning på din tomt. Ni går gemensamt igenom lämpligt ställe för ingrävning av fiber på tomten.
  • När grävarbetet är klart blir du kontaktad av vår entreprenör som gör inkopplingen i ditt hus. Ni bokar in en tid för installation.
  • Fibern dras in i fastigheten genom ytterväggen. En medieomvandlare installeras i bostaden, denna kräver ett eluttag i närheten av platsen.
  • Medieomvandlaren placeras högst fem meter, inom samma rum, från där fibern drogs in.
  • När allt är installerat och klart skickar vi en faktura för fiberinstallationen.

Entreprenören hanterar information om annan ledningsdragning innan grävarbetet. Men du behöver själv informera om det finns ej utmärkta ledningar.

Svartfiber

Svartfiber är en så kallad passiv infrastruktur med fiberoptiska kablar som läggs ner i kanalisationen i marken utan ansluten utrustning i ändarna. Kabeln är därmed svart, det vill säga nedsläckt, och därav namnet. Kommunikation genom fibern, som är av glas, bygger på att ljus skickas genom fibern. Tillgång till det passiva nätet är helt avgörande för att bredband ska kunna levereras. Det passiva nätet är den resurs som produktionen av bredband utgår från.

Alla bredbandstjänster som når fram till slutkunden levereras över det lokala accessnätet. Det är på det passiva fibernätet som aktiv utrustning kan installeras, antingen av nätägaren själv eller av en grossistkund som köper tillträde till nätet (svartfibertillträde). Grossistkunden kan antingen vara en kommunikationsoperatör eller en tjänsteleverantör. Vill du ansluta din fastighet via svartfiber från Nybro Energi finns nedan företag att välja att köpa tjänster ifrån,

SYD: peter.bryne@sydlank.se
Telenor (N4M): robert.andersson@telenor.se
Tele2 (N4M): accessbestallning@tele2.com
Griffel: fredrik.stromberg@griffel.se
Hi3g: Lars.Fahlen2@tre.se
DoffData: daniel@doffdata.se