Med oss får du en stabil uppkoppling

Var du än bor i Nybro kommun finns möjligheten att ansluta sig till fiber. Många hushåll och företag har valt att ansluta sig till fiber genom Nybro Energi, då får du en pålitlig leverans av internet och de tjänster som erbjuds.

Intresseanmälan fiber

Intresseanmälan fibernät

Mina personuppgifter hanteras enligt Nybro Energis Integritetspolicy.

Vi erbjuder ett så kallat öppet nät. Det innebär att de tjänsteleverantörer som vill, har möjlighet att leverera tjänster i vårt nät. I vår fiberportal hittar du aktuellt utbud av tjänster och leverantörer som du kan välja fritt bland. Här kan du också lämna en intresseanmälan.

Kapaciteten i fibernätet är nästan obegränsad vilket gör att det finns gott om utrymme även för morgondagens tjänster och möjligheter. Många ser fiberanslutningen som en framtidsinvestering.

Kontakta oss gärna så undersöker vi förutsättningarna för att ansluta din fastighet!