Fibernät

Var du än bor i Nybro kommun finns möjligheten att ansluta sig till fiber. Många hushåll och företag har valt att ansluta sig till fiber genom Nybro Energi, då får du en pålitlig leverans av internet och de tjänster som erbjuds.

Gör ditt val nedan beroende på vilken typ av fastighet du vill ansluta.

Privatperson/Villa BRF/Flerbostadshus Företag

Så här går utbyggnaden till

  • När vi mottagit din intresseanmälan ser vi över hur vi enklast tar oss till dig och skickar sedan hem ett avtal till dig.
  • När du mottagit avtalet behöver detta signeras av fastighetsägare och returneras till oss.
  • Vår gräventreprenören kontaktar dig för ingrävning på din tomt. Ni går gemensamt igenom lämpligt ställe för ingrävning av fiber på tomten.
  • När grävarbetet är klart blir du kontaktad av vår entreprenör som gör inkopplingen i ditt hus.
  • Fibern dras in i fastigheten genom ytterväggen. En medieomvandlare installeras i bostaden, denna kräver ett eluttag i närheten av platsen.
  • Medieomvandlaren placeras högst fem meter, inom samma rum, från där fibern drogs in.
  • När allt är installerat och klart skickar vi en faktura för fiberinstallationen.