Skatter

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen kommer att höjas i två steg – den första höjningen infaller den 1 juli 2017 och den andra den 1 januari 2019.

Enligt energiöverenskommelsen ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start år 2017.

Fastighetsskattesatsen för vattenkraft ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år. Åtgärderna kommer att finansieras genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag.

Från 1 januari 2018 är skatten 33,1 öre /kWh.

Från 1 januari 2019 är skatten 34,7 öre/kWh.

Från 1 januari 2020 är skatten 35,3 öre/kWh.

Läs mer på http://www.energimarknadsinspektionen.se/

Från och med den 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

Allmänna avtalsvillkor Avbrottsersättning Elnätsavgifter Föranmälan Elmätare Mikroproduktion Kabelvisning » Skatter