Om vårt elnät

Vi har cirka 8400 kunder i vårt elnät som finns i och runt Nybro stad samt i Alsterbro med omnejd. Här distribuerar vi cirka 176 GWh el varje år.

Nätfakta

Nedgrävd kabel: 582 km
Isolerad luftledning: 157 km
Oisolerad luftledning: 62 km
Summa ledningar: 801 km

På kartan ovan ser du vem du har som nätdistributör. Hushåll inom de inringade områdena har Nybro Elnät AB som nätdistributör och de utanför har EON.

Vill du ha hjälp med att få en ledningsanvisning?
Gå in på www.ledningskollen.se. Det står väl beskrivet om hur detta verktyg fungerar och hur du ska göra. Annars är du välkommen att kontakta oss på 0481-451 76.

Medelvärde för driftstörningar/planerade avbrott de senaste fem åren:

Antal avbrott per kund och år: 0,34 st
Avbrottstid per kund och år: 20 min
Tillgänglighet: 99,996%

Övervakningsplan

Alla elnätsföretag som ingår i samma koncern som bedriver produktion eller elhandel ska upprätta en övervakningsplan. Övervakningsplanen ska visa hur Nybro Elnät AB arbetar för att motverka diskriminerande beteende mot övriga aktörer på elmarknaden. Den ska ge en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernens totala verksamhet och att garantera att elnätsföretaget i egenskap av nätkoncessionsinnehavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och ickediskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent.

Elnätsföretagens årliga rapport 2018 – PDF (89 KB)

 

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

» Om vårt elnät Allmänna avtalsvillkor Avbrottsersättning Elnätsavgifter Föranmälan Elmätare Mikroproduktion