Inmatningstariffer

Priserna avser 2020

Mikroproduktion max 43,5 kW

Anslutning 0,4 kV

Fastavgift för mätning och avräkning: 0 kr/ år
Energiersättning : 2,8 öre/kWh (ingen moms)

Småskalig produktion – 1500kW

Anslutning 0,4 kV
Fast avgift för mätning och avräkning: 1500 kr/år

Energiersättning: Jan-mar, nov-dec mån-fre kl 06-22 4,7 öre/kWh
Övrig tid 2,8 öre/kWh

Effektersättning: Jan-mar, nov-dec mån-fre kl 06-22 8 öre/kWh

Anslutning 10 kV
Fast avgift för mätning och avräkning 1500 kr/år

Energiersättning: Jan-mar, nov-dec mån-fre kl 06-22 3,5 öre/kWh
Övrig tid 2,2 öre/kWh

Effektersättning: Jan-mar, nov-dec mån-fre kl 06-22 8 öre/kWh

Anläggningar över 1500 kW

Fast avgift för mätning och avräkning: 22 000 kr/år
Energiersättning: 1,5 öre/kWh

Jag vill veta mer - Mikroproduktion

Jag vill veta mer om mikroproduktion!

Checklista Elcertifikat Föranmälan Säker anslutning » Inmatningstariffer