Elcertifikat

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. Du som småskalig elproducent kan ansöka om elcertifikat som du sedan kan tjäna pengar på genom att sälja. På energimyndighetens hemsida hittar du all information du behöver om elercertifikat. Vi har även gjort en liten lathund för dig som vill att det är vi som ska bli din rapportör av mätvärden. Glöm bara inte att ta en kontakt med oss innan.

Elcertifikat – Allmän information till elproducenter
Elcertifikat – Ansökan och utfärdande
Elcertifikat – Mätning och rapportering av elproduktion

 

Följande uppgifter är obligatoriska att ange i din ansökan om elcertifikat.

  • Nätområdes-ID – Om du har Nybro Elnät som elleverantör är koden NBR
  • Ditt anläggnings-ID (för produktion)
  • Ediel-ID: För vårt nät gäller 29500
  • Anläggningens rapportör av mätvärden. (Företagsnamn och organisationsnummer)
    Nybro Elnät AB – 556058-4897
  • Kontaktperson (rapportör): I vårt fall Mathias Gustafsson
  • Anläggningens produktion mäts per timme: JA/NEJ
  • Anläggningens produktion för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät: JA/NEJ
Jag vill veta mer - Mikroproduktion

Jag vill veta mer om mikroproduktion!

Checklista » Elcertifikat Föranmälan Säker anslutning Inmatningstariffer