Checklista

Här hittar du information om hur du går till väga när du vill starta egen produktion av el. 

  • Meddela ditt elnätsbolag i god tid att du planerar en anläggning. Bor du i Nybro kommun är det antingen Nybro Elnät eller Eon som äger ditt elnät.
  • Kontrollera med kommunen om du behöver tillstånd eller bygglov för din anläggning
  • Kontakta olika tillverkare/försäljare för att jämföra priser och prestanda. Var noga med att tillverkaren har tydliga installations- och bruksanvisningar och att produkterna är CE-märkta. Observera att stickproppsanslutning inte är tillåten.
  • Om du vill installera solpaneler finns det möjlighet till investeringsstöd. Kontakta länsstyrelsen för mer information. Får man ej investeringsstöd finns det möjlighet att istället göra ROT-avdrag.
  • Den elinstallatör du väljer ska skicka in en föranmälan till elnätsbolaget. Installatören ordnar med tillstånd och uppförande.
  • Du måste teckna ett nätavtal med ditt elnätsbolag. Från vissa bolag får du en ersättning för den nätnytta som din produktion tillför. Nybro Elnät betalar 3,5 öre per kWh.
  • Se över möjligheterna att sälja din överproduktion av el till ett elhandelsbolag.
  • När installationen är klar gör installatören en färdiganmälan till elnätsbolaget som utför en elsäkerhetsbesiktning och byter ut din elmätare så att den mäter både förbrukning och produktion.
  • Om du vill ansöka om elcertifikat kontaktar du Energimyndigheten.
  • För att kunna sälja din el på nätet behöver du inte längre registrera dig för moms hos Skatteverket. Du har även möjlighet att få en skattereduktion på 60 öre per kWh för din överproduktion. Läs mer på skatteverkets hemsida hur du skall gå tillväga.

Länkar:

www.energimyndigheten.se
www.skatteverket.se
www.svenskenergi.se
www.elsakerhetsverket.se

 

Jag vill veta mer - Mikroproduktion

Jag vill veta mer om mikroproduktion!

» Checklista Elcertifikat Föranmälan Säker anslutning Inmatningstariffer