Mikroproduktion

Vill du dra ditt strå till stacken i klimat- och miljöarbete? Då kan du bli mikroproducent och producera egen el med hjälp av små anläggningar för egen förbrukning.

Med mikroproduktion avses en elproduktionsanläggning som installerats i en anläggning med högst 63 Amperes huvudsäkring och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW. Det kan handla om solceller, vind- eller vattenkraft. En grundregel är att du som mikroproducent levererar ut mindre el än vad du gör av med under ett år. Den el som du producerar använder du i din anläggning och köper på det sättet mindre från elnätet. Det märker du i form av lägre elräkningar. Den elen du inte använder matas in till elnätet och kan säljas till ett elhandelsbolag.

Vindkraft

Nu är det möjligt att skaffa små vindkraftverk för privat bruk. Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen har en rotor med en horisontell axel. Den absolut viktigaste förutsättningen för att det ska vara lönsamt att sätta upp ett vindkraftverk är att det blåser bra på den tänkta platsen. En liten förändring i vindstyrkan har stor betydelse för mängden producerad energi.

Solceller

Om du har ett hustak i någorlunda söderläge kan du montera dit solceller. En solcell, eller solpanel är en platt panel som producerar ström när solen lyser på den. Flera solpaneler kan sammankopplas för att ge mer ström och dessa kan kopplas till elnätet som ett komplement till den el som du betalar för. Så länge solen skiner så producerar panelerna ström. Om det är mulet eller om panelerna skuggas av t.ex. ett träd sjunker produktionen, eller rentav upphör helt. Då får du den el du behöver från elnätet, precis som vanligt.

Samma princip gäller för vindkraftverken. När det blåser och verket producerar energi har du möjlighet att mata ut el på nätet och när det är vindstilla köper du din el från nätet precis som vanligt.

Särskilda avtalsvillor för köp av överskottsel från microproducent

Jag vill veta mer - Mikroproduktion

Jag vill veta mer om mikroproduktion!

Checklista Elcertifikat Föranmälan Säker anslutning Inmatningstariffer