Föranmälan

Föranmälan.nu är en tjänst som riktar sig till elinstallatörer och elnätsägare som vill förenkla sin hantering av för- och färdiganmälningar. Med tjänsten får man en smidig hantering med kortare handläggningstider, minimal pappersadministration och spårbarhet i ärendeprocessen. Hela hanteringen följer den branschstandard som finns.

www.foranmalan.nu

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

Allmänna avtalsvillkor Avbrottsersättning Elnätsavgifter » Föranmälan Elmätare Mikroproduktion Kabelvisning Skatter