Anslutningsavgifter

Gäller från och med 2014-01-01

Anslutningsavgiftens storlek avgörs utifrån en zon-modell framtagen av Energimarknadsinspektionen.Där avståndet fågelvägen till anslutningspunkt i befintligt elnätet, där kapacitet för säkringen finns, avgör priset. Med anslutningspunkt avses t.ex. stolpe, kabelskåp eller nätstation.

Zon 1, 0-199 m
16-25 A: 27 625 kr
35-63 A: 43 750 kr

Zon 2, 200-599 m
16-25 A: 27 625 kr + 236,25 kr/m
35-63 A: 43 750 kr + 236,5 kr/m

Zon 3, 600-1199 m
16-25 A: 122 125 kr + 140 kr/m
35-63 A: Offert

Zon 4, 1200-1800 m
16-25 A: 206 125 + 208 kr/m

Alla priser inklusive moms.

Vid servissäkringar från och med 80 A offereras anslutningsavgiften i varje enskilt fall.

Ny anslutning

Kontakta behörig installatör. Tillsammans med installatören gör ni en beställning genom att fylla i en För-och färdiganmälan. Var noga med att ange adress, fastighetsbeteckning, effektuppgifter (kW) och datum när anslutning önskas. En situationsplansritning ska bifogas där placering av kabel och mätarskåp ritas in. Leveranspunkt väljs i samråd med vår handläggare. Vi skickar sedan ett installationsmedgivande till dig och din elinstallatör. När din elinstallatör har färdiganmält att anläggningen är klar för inkoppling kommer vi och ansluter denna.

Följande ingår inte i anslutningsavgiften utan utförs/beställs av kunden

 • Schakt och återfyllnad inom tomtmark och byggarbetsplats/entreprenadområde. Hit räknas även skaftväg som anläggs i samband med husbygge/entreprenad.
 • Mätarskåp, mätartavla, serviscentral.
 • Förläggning av kabelrör inom tomtmark
 • Håltagning och kabelförläggningsväg på eller inom byggnad samt tätning av hålen.
 • Materiel för infästning och inkoppling av kabeln

Följande omfattas av anslutningsavgiften

 • Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats/entreprenadområde, tillstånd för gatuarbete på allmän mark etc.
 • Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten samt inkoppling.
 • Kabelrör (PL50) tillhandahålls kostnadsfritt vid vårt förråd.
 • Administration och beredning, inmätning och dokumentation.

Avgiftstillägg

För följande fördyringar görs påslag på ordinarie anslutningsavgift, när kunden önskar

 • annan förläggningsväg eller anslutningspunkt än den som anvisats av Nätägaren.
 • arbete under icke-ordinarie arbetstid
 • markarbete under tjälperiod
 • Fördyring för att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid

Avgift vid ökad kapacitet

Vid utökning av serviskapaciteten debiteras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas som Nätägarens kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

 • Minst skillnaden mellan standardpriset för den ny respektive gamla kapaciteten, och högst standardpriset för en nyanslutning med den nya serviskapaciteten.

Återanslutning

För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning beräknas anslutningsavgiften som Nätägarens kalkylerade kostnader. Minsta belopp är 2500 kr inklusive moms.

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

» Anslutningsavgifter Prislista säkringskunder Föranmälan Prislista effektkunder Inmatningstariffer