Elnätsavgifter

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar, dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring.

Här hittar du också information om våra anslutningsavgifter.

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

Anslutningsavgifter Prislista säkringskunder Föranmälan Prislista effektkunder Inmatningstariffer