Allmänna avtalsvillkor

Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Energi och avses komplettera de enskilda avtal om anslutning och överföring som vi skriftligen sluter med våra kunder.

Gäller efter 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor elnät konsument

Allmänna avtalsvillkor elnät näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor elnät-högspänningskund 


Gäller fram till 1 april 2019

Allmänna villkor nät konsument (Nät 2012 K) – PDF (449 kB)

Allmänna villkor nät näringsliv (Nät 2012 N) – PDF (730 kB)

Allmänna_villkor_nät_högspänning (Nät 2012 H) – PDF (594 kB)

(rev) Allmänna villkor nät högspänning (NT 2012 H) – PDF (184 KB)

(rev) Allmänna villkor nät näringsliv (NT 2012 N) – PDF (186 KB)

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

Om vårt elnät » Allmänna avtalsvillkor Avbrottsersättning Elnätsavgifter Föranmälan Elmätare Mikroproduktion