Elnät

Det finns cirka 8 600 kunder i vårt elnät, som finns i och runt Nybro tätort samt i Alsterbro med omnejd. Inom vårt nät distribueras cirka 171 GWh el varje år.

Nybro-Energi-NatomradeNätfakta

Nedgrävd kabel: 606 km
Isolerad luftledning: 150 km
Oisolerad luftledning: 44 km
Summa ledningar: 800 km

På kartan ser du vem som är din nätleverantör. Hushåll inom de markerade områdena har Nybro Elnät AB som nätleverantör och de utanför markeringarna har E.ON.

Vill du ha hjälp med kabelvisning? 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med kabelvisning eller gå direkt till  www.ledningskollen.se. Det står väl beskrivet om hur det fungerar och hur du ska göra. Annars är du välkommen att kontakta oss på 0481-451 76.

Leveranssäkerhet

Medelvärde de senaste fem åren:

Antal avbrott per kund och år: 0,42 st
Avbrottstid per kund och år: 21 min
Tillgänglighet: 99,996%

Övervakningsplan

Alla elnätsföretag som ingår i samma koncern som bedriver produktion eller elhandel ska upprätta en övervakningsplan. Övervakningsplanen ska visa hur Nybro Elnät AB arbetar för att motverka diskriminerande beteende mot övriga aktörer på elmarknaden. Den ska ge en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernens totala verksamhet och att garantera att elnätsföretaget i egenskap av nätkoncessionsinnehavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och ickediskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent.

Elnätsföretagens årliga rapport 2020

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

Allmänna avtalsvillkor Avbrottsersättning Elnätsavgifter Föranmälan Elmätare Mikroproduktion Kabelvisning Skatter