Energiskatter

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen kommer att höjas i två steg – den första höjningen infaller den 1 juli 2017 och den andra den 1 januari 2019.

Enligt energiöverenskommelsen ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start år 2017.

Fastighetsskattesatsen för vattenkraft ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år. Åtgärderna kommer att finansieras genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag.

I det första steget höjs skattesatsen den 1 juli 2017 med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme. Från 1 januari 2018 är skatten 33,1 öre /kWh. Från 1 januari är skatten 34,7 öre/kWh.

 

Läs mer på http://www.energimarknadsinspektionen.se/

Från och med den 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

 

Intresseanmälan Elhandel ny

Jag vill bli uppringd och få veta mer om ELAVTAL!

Teckna ett lokalt elavtal Elpriser Företagsel Elens ursprung Avtalsvillkor elhandel Ladda elbilen Elhandelsklubben » Energiskatter