Elpriser

Här hittar du våra aktuella priser. Sidan uppdateras kontinuerligt.
350 kronor (inkl. moms) i årsavgift tillkommer på alla våra avtal. Priserna nedan avser prisområde 4 om inget annat anges

Rörligt elpris / kWh

Prisområde 4

Elpris: 65,70 öre   December månads pris
Moms: 25%

Totalt pris: 82,80 öre

Prisområde 3

Elpris: 63,90 öre December månads pris

Moms: 25%

Totalt pris: 80,40 öre

* Från och med 1/1  2019 är skatten 34,7 öre/kWh

Fast pris 1 år / kWh

Elpris: 63,50 öre  (med start 2019-02-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 79,38 öre

Fast pris 2 år / kWh

Elpris: 56,50 öre  (med start 2019-02-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 70,63 öre

Fast pris 3 år / kWh

Elpris: 54,00 öre  (med start 2019-02-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 67,50 öre

Fast pris 5 år / kWh

Elpris: 50,00 öre  (med start 2019-02-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 62,50 öre

* Från och med 1/1 2018 kommer du att betala skatten till ditt elnätsbolag istället för ditt elhandelsbolag

*Priset avser elområde 4 (södra Sverige). För avtal och priser i övriga områden v.v. kontakta kundtjänst så får du hjälp

Prisjämförelse

För att på ett enklare sätt kunna jämföra priser ska alla elhandelsbolag presentera prisjämförelser/kWh inkl. de fasta avgifterna, skatt och moms utifrån olika totalförbrukning.

Aktuellt rörligt pris
2000   =   99,63 öre/kWh
5000   =   89,13 öre/kWh
20000 =   83,88 öre/kWh

Fast pris 1 år
2000   =   96,88 öre/kWh
5000   =   86,38 öre kWh
20000 =   81,13 öre/kWh

Fast pris 2 år
2000   =   88,13 öre/kWh
5000   =   77,63 öre kWh
20000 =   72,38 öre/kWh

Fast pris 3 år
2000   =    85,00 öre/kWh
5000   =    74,50 öre kWh
20000 =    69,25 öre/kWh

Fast pris 5 år
2000   =   80,00 öre/kWh
5000   =   69,50 öre kWh
20000 =   64,25 öre/kWh

Anvisat pris  72,70 öre/kWh December månads pris+moms 25%  90,88 öre/kWh
2000   =   108,38 öre/kWh
5000   =    97,88 öre/kWh
20000 =    92,63 öre/kWh

Elprisets olika delar

Priset du som kund betalar för din el består av 5 olika delar:

  • Det faktiska elpriset som du själv kan påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform.
  • Elcertifikatsavgift som regleras av staten för att främja produktion av förnybar el är inbakad i elpriset.
  • Nätavgiften som du betalar till ditt lokala elnätsföretag för överföring av elen.
  • Energiskatt som regleras av staten. För närvarande (från 1/1-18) 33,1 öre/kWh i södra Sverige. ( Från 2019-01-01 är skatten 34,7 öre/kWh )
  • Moms (25%) som också regleras av staten. Observera att det även är moms på energiskatten.

Intresseanmälan Elhandel

Jag vill bli elhandelskund!

Teckna ett lokalt elavtal » Elpriser Företagsel Elens ursprung Avtalsvillkor elhandel Ladda elbilen Elhandelsklubben Energiskatter