Elpriser

Här hittar du våra aktuella priser. Sidan uppdateras kontinuerligt.
350 kronor (inkl. moms) i årsavgift tillkommer på alla våra avtal. Priserna nedan avser prisområde 4 om inget annat anges

Rörligt elpris / kWh

Prisområde 4

Elpris: 69,70 öre   Januari månads pris
Moms: 25%

Totalt pris: 87,20 öre

Prisområde 3

Elpris: 65,70 öre Januari månads pris

Moms: 25%

Totalt pris: 82,10 öre

* Från och med 1/1  2019 är skatten 34,7 öre/kWh

Fast pris 1 år / kWh

Elpris: 54,90 öre  (med start 2019-03-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 68,62 öre

Fast pris 2 år / kWh

Elpris: 50,00 öre  (med start 2019-03-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 62,50 öre

Fast pris 3 år / kWh

Elpris: 49,00 öre  (med start 2019-03-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 61,25 öre

Fast pris 5 år / kWh

Elpris: 48,00 öre  (med start 2019-03-01)
Moms: 25%

Totalt pris: 60,00 öre

* Från och med 1/1 2018 kommer du att betala skatten till ditt elnätsbolag istället för ditt elhandelsbolag

*Priset avser elområde 4 (södra Sverige). För avtal och priser i övriga områden v.v. kontakta kundtjänst så får du hjälp

Prisjämförelse

För att på ett enklare sätt kunna jämföra priser ska alla elhandelsbolag presentera prisjämförelser/kWh inkl. de fasta avgifterna och moms utifrån olika totalförbrukning.

Aktuellt rörligt pris
2000   =  104,63 öre/kWh
5000   =   94,13 öre/kWh
20000 =   88,88 öre/kWh

Fast pris 1 år
2000   =   86,13 öre/kWh
5000   =   75,63 öre kWh
20000 =   70,38 öre/kWh

Fast pris 2 år
2000   =   80,00 öre/kWh
5000   =   69,50 öre kWh
20000 =   64,25 öre/kWh

Fast pris 3 år
2000   =    78,75 öre/kWh
5000   =    68,25 öre kWh
20000 =    63,00 öre/kWh

Fast pris 5 år
2000   =   77,50 öre/kWh
5000   =   67,00 öre kWh
20000 =   61,75 öre/kWh

Anvisat pris  76,70 öre/kWh Januari månads pris+moms 25%  95,87 öre/kWh
2000   =   113,38 öre/kWh
5000   =   102,88 öre/kWh
20000 =    97,63 öre/kWh

Elprisets olika delar

Priset du som kund betalar för din el består av 5 olika delar:

  • Det faktiska elpriset som du själv kan påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform.
  • Elcertifikatsavgift som regleras av staten för att främja produktion av förnybar el är inbakad i elpriset.
  • Nätavgiften som du betalar till ditt lokala elnätsföretag för överföring av elen.
  • Energiskatt som regleras av staten. För närvarande (från 1/1-19) 34,7 öre/kWh i södra Sverige.
  • Moms (25%) som också regleras av staten. Observera att det även är moms på energiskatten.

Intresseanmälan Elhandel

Jag vill bli kontaktad för att bli elhandelskund

Teckna ett lokalt elavtal » Elpriser Företagsel Elens ursprung Avtalsvillkor elhandel Ladda elbilen Energiskatter Elhandelsklubben