Mikroproduktion

Mikroproduktion

Alla som vill kan producera egen el med hjälp av små anläggningar för egen förbrukning. I Nybro ser vi att intresset för solceller ökar stadigt.

Alla som vill kan producera egen el

Intresset för att installera solceller på privata fastigheter har ökat kraftigt den senaste tiden. Vi på Nybro Energi är positiva till utvecklingen och köper gärna den el du producerar. Att vi köper din egenproducerade solel förutsätter att du har ett elhandelsavtal med Nybro Energi. Samtidigt är vi behjälpliga med att mäta hur mycket el din fastighet producerar och hur mycket el som den förbrukar. Detta sker genom vår elnätsverksamhet om du bor i Nybro Energis elnätsområde.

Information om momsbefrielse

Om du säljer el, och andra varor och tjänster, för högst 30 000 kronor per år under två år, behöver du inte registrera dig för moms och ska inte ta ut moms på din försäljning. Med en solcellsanläggning på ett villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.

Om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Mer information hos Skatteverket.

Ersättning för energiproducenter, priserna avser 2022

Mikroproduktion max 43,5 kW

Fastavgift för mätning och avräkning: 0 kr/ år
Energiersättning : 3,4 öre/kWh (ingen moms)

Småskalig produktion – 1500kW
Anslutning 0,4 kV
Fast avgift för mätning och avräkning: 1500 kr/år

Energiersättning: jan-mar, nov-dec mån-fre kl 06-22 4,7 öre/kWh
Övrig tid 3,4 öre/kWh

Solelsportalen

Solelsportalen

Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Att tänka på när du ska köpa solceller

Att tänka på när du ska köpa solceller

Information för dig som funderar på eller redan har köpt solceller.

Skatteregler för mikroproduktion

Skatteregler för mikroproduktion

Detta gäller för dig som installerar solceller på din privatbostad.