Prislista elnät

Anslutningsavgifter till elnätet gäller från och med 21-01-01.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiftens storlek avgörs utifrån en zon-modell framtagen av Energimarknadsinspektionen. Där avståndet fågelvägen till anslutningspunkt i befintligt elnätet, där kapacitet för säkringen finns, avgör priset. Med anslutningspunkt avses t.ex. stolpe, kabelskåp eller nätstation.

Zon 1, 0-200 m
16-25 A: 31 937,50 kr

Zon 2, 200-600 m
16-25 A: 31 937,50 kr + 272,50 kr/m

Zon 3, 600-1200 m
16-25 A: 141 187,50 kr + 409 kr/m

Zon 4, 1200-1800 m
16-25 A: 386 437,50 + 308,75 kr/m

Alla priser inklusive moms.

Vid servissäkringar från och med 35 A offereras anslutningsavgiften i varje enskilt fall.

Prislista säkringskunder

Fast avgift, Prislista 2021

Säkring: 16 A lägenhet *
1 086,70 kr exkl. moms – 1 358,38 kr kr inkl. moms

Säkring 16 A
2 171,70 kr exkl. moms -2 714,63 kr inkl. moms

Säkring 20 A
3 401,70 kr exkl. moms – 4 252,13 kr inkl. moms

Säkring 25 A
4 306,70 kr exkl. moms – 5 383,38 kr inkl. moms

Säkring 35 A
7 236,70 kr exkl. moms – 9 045,88 kr inkl. moms

Säkring 50 A
10 116,70 kr exkl. moms – 12 645,88 kr inkl. moms

Säkring 63 A
13 151,70 kr exkl. moms – 16 439,63 kr inkl. moms

Säkring 80 A
17 281,70 kr exkl. moms – 21 602,13 kr inkl. moms

Säkring 100 A
22 371,70 kr exkl. moms -27 964,63 kr inkl. moms

Säkring 125 A
27 691,70 kr exkl. moms – 34 614,63 kr inkl. moms

Säkring 160 A
35 141,70 kr exkl. moms – 43 927,13 kr inkl. moms

Säkring 200 A
45 631,70 kr exkl. moms – 57 039,63 kr inkl. moms

I fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift 4,35 kr, elberedskapsavgift 39,20 kr samt elsäkerhetsavgift på 10,20 kr.

*16A lgh gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst tre abonnemang.
Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. En-fas anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25A faktureras som 16A lgh.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften kallar vi också för överföringsavgiften och den är 20,7 öre exkl. moms (25,88 öre inkl. moms) per kWh som du förbrukar.

Energiskatt

Energiskatten är 35,6 öre/kWh (44,50 öre/kWh inklusive moms), och tillkommer på det rörliga nätpriset gällande 2021.

Skatter

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen kommer att höjas i två steg – den första höjningen infaller den 1 juli 2017 och den andra den 1 januari 2019.

Enligt energiöverenskommelsen ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start år 2017.

Fastighetsskattesatsen för vattenkraft ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år. Åtgärderna kommer att finansieras genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag.

Från 1 januari 2018 är skatten 33,1 öre /kWh.

Från 1 januari 2019 är skatten 34,7 öre/kWh.

Från 1 januari 2020 är skatten 35,3 öre/kWh.

Från 1 januari 2021 är skatten 35,6 öre/kWh.

Läs mer hos Energimarknadsinspektionen

Från och med den 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.