Avbrottsersättning

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar.

Du ska inte behöva ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader.

Regeringsrätten har den 28 juni 2007 beslutat att avbrottsersättning inte är momsbelagd.

Ersättningsbelopp vid strömavbrott