Ansluta till elnätet

Ansluta till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning. Här följer information om hur det går till. Självklart är du välkommen att kontakta oss om du vill prata med någon sakkunnig.

Ny anslutning

 • Kontakta valfri behörig elinstallatör.
 • Tillsammans med installatören gör ni en beställning genom att fylla i en ”för-och färdiganmälan”.
 • Gör din beställning på Föranmalan.nu
 • Var noga med att ange adress, fastighetsbeteckning, effektuppgifter (kW) och datum när anslutning önskas.
 • En situationsplansritning ska bifogas där placering av kabel och mätarskåp ritas in.
 • Leveranspunkt väljs i samråd med vår handläggare.
 • Vi skickar sedan ett installationsmedgivande till dig och din elinstallatör.
 • När din elinstallatör har färdiganmält att anläggningen är klar för inkoppling kommer vi och ansluter denna.

Avgiftstillägg

För följande fördyringar görs påslag på ordinarie anslutningsavgift, när kunden önskar.

 • Annan förläggningsväg eller anslutningspunkt än den som anvisats av Nätägaren.
 • Arbete under icke-ordinarie arbetstid.
 • Markarbete under tjälperiod.
 • Fördyring för att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid.
 • Avgift vid ökad kapacitet.
 • Vid utökning av serviskapaciteten debiteras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas som Nätägarens kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

Minst skillnaden mellan standardpriset för den nya respektive gamla kapaciteten, och högst standardpriset för en nyanslutning med den nya serviskapaciteten.

Återanslutning

För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning beräknas anslutningsavgiften som nätägarens kalkylerade kostnader. Minsta belopp är 2500 kr inklusive moms.

Följande ingår inte i anslutningsavgiften utan utförs/beställs av kunden

 • Schakt och återfyllnad inom tomtmark och byggarbetsplats/entreprenadområde. Hit räknas även skaftväg som anläggs i samband med husbygge/entreprenad.
 • Mätarskåp, mätartavla, serviscentral.
 • Förläggning av kabelrör inom tomtmark
 • Håltagning och kabelförläggningsväg på eller inom byggnad samt tätning av hålen.
 • Materiel för infästning och inkoppling av kabeln.
 • Följande omfattas av anslutningsavgiften.
 • Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats/entreprenadområde, tillstånd för gatuarbete på allmän mark etc.
 • Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten samt inkoppling.
 • Kabelrör (PL50) tillhandahålls kostnadsfritt vid vårt förråd.
 • Administration och beredning, inmätning och dokumentation.