Elnät

Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Nybros nätområde har du E-on som elnätsägare.

Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett sådant. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2022 (pdf)

I Nybro Energis elnät finns cirka 8 600 kunder, främst kring Nybro tätort samt i Alsterbro med omnejd. Inom vårt nät distribueras cirka 171 GWh el varje år.

Vårt nätområde (karta)

Nätfakta

  • Nedgrävd kabel: 606 km
  • Isolerad luftledning: 150 km
  • Oisolerad luftledning: 44 km
  • Summa ledningar: 800 km

Leveranssäkerhet

Medelvärde de senaste fem åren:

  • Antal avbrott per kund och år: 0,42 st
  • Avbrottstid per kund och år: 21 min
  • Tillgänglighet: 99,996%