Elnät

Elnätet är något som de flesta kanske inte tänker på men det är en infrastruktur som är minst lika viktig som vägnätet. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region.

Elnätet transporterar el från en plats där elen produceras ur en energikälla, till en plats där elen används. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige, exempelvis Nybro Energi. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Rapport_Atgarder_Overvakningplan_2023-03-22 – (Pdf, 45 KB)

I Nybro Energis elnät finns cirka 8 600 kunder, främst kring Nybro tätort samt i Alsterbro med omnejd. Inom vårt nät distribueras cirka 171 GWh el varje år.

Vårt nätområde (karta)

Nätfakta

  • Nedgrävd kabel: 606 km
  • Isolerad luftledning: 150 km
  • Oisolerad luftledning: 44 km
  • Summa ledningar: 800 km

Leveranssäkerhet

Medelvärde de senaste fem åren:

  • Antal avbrott per kund och år: 0,42 st
  • Avbrottstid per kund och år: 21 min
  • Tillgänglighet: 99,996%