Avtal och villkor

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg hos oss. Därför har vi certifierat oss som "Schysst elhandlare".

Schysst Elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att ge ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen.

Certifieringen innebär att vi som elhandelsföretag avger 18 kundlöften som omfattar allt från tydlig och riktig prisinformation till att ta särskild hänsyn till utsatta kunder i säljprocessen.

Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Det ska helt enkelt vara tydligt vad du köper och vad det innebär och du ska kunna lita på oss som elhandelsföretag.

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har kommit överens om gemensamma avtalsvillkor som gäller för samtliga privatpersoner och näringsidkare. För elhandel gäller ”nya allmänna avtalsvillkor för elhandel”, för dig som inte gjort ett aktivt val och har anvisat elpris, gäller ”särskilda villkor konsument”.

Avtalsvillkor elhandel

Från och med den 1 april 2019 gäller dessa allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Allmänna avtalsvillkor el konsument (pdf)

Anvisat pris, särskilda villkor

Nybro Energis Särskilda villkor el konsument – (Pdf, 156 KB)

Avtalsvillkor elnät

Allmänna avtalsvillkor elnät konsument (pdf)

Mikroproduktion

Särskilda avtalsvillor för köp av överskottsel från mikroproducent (pdf)

Ångerrätt

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt om du tecknat elhandelsavtal. Om du av någon orsak skulle vilja ångra ditt köp behöver du skicka ett meddelande till Nybro Energi antingen via brev eller via e-post. Du får gärna använda nedanstående blankett eller skicka ditt meddelande till oss.

Ångerrätt (pdf)

Nybro Energi
382 80 Nybro

kundtjanst@nybroenergi.se

Om du inte är nöjd

Kontakta i första hand vår kundtjänst om du har klagomål. Om du inte är nöjd med vårt svar får du skicka en skriftlig reklamation.

Du kan också vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå – www.energimarknadsbyran.se som ger vägledning om hur du går vidare när du har en tvist med ett elnät- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Du kan också kontakta:

Allmänna reklamationsnämnden – www.arn.se
Energimarknadsinspektionen – www.ei.se
Konsumentverket – www.konsumentverket.se

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING

Har du frågor om energi eller vill ha tips och råd om din energianvändning? Du har alltid möjligheten att ställa frågor till Nybro Kommuns oberoende energi- och klimatrådgivare.

Direkttelefon: 0481-453 81