Avtalsvillkor el

Från och med den 1 april 2019 gäller dessa allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har kommit överens om gemensamma avtalsvillkor som gäller för samtliga privatpersoner och näringsidkare. För elhandel gäller ”nya allmänna avtalsvillkor för elhandel”, för dig som inte gjort ett aktivt val och har anvisat elpris, gäller ”särskilda villkor konsument”.

Avtalsvillkor elhandel

Allmänna avtalsvillkor el konsument (pdf)

Särskilda villkor el konsument (pdf)

Avtalsvillkor elnät

Allmänna avtalsvillkor elnät konsument (pdf)

Mikroproduktion

Särskilda avtalsvillor för köp av överskottsel från mikroproducent (pdf)

Ångerrätt

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt om du tecknat elhandelsavtal. Om du av någon orsak skulle vilja ångra ditt köp behöver du skicka ett meddelande till Nybro Energi antingen via brev eller via e-post. Du får gärna använda nedanstående blankett eller skicka ditt meddelande till oss.

Ångerrätt (pdf)

Nybro Energi
382 80 Nybro

kundtjanst@nybroenergi.se

Om du inte är nöjd

Kontakta i första hand vår kundtjänst om du har klagomål. Om du inte är nöjd med vårt svar får du skicka en skriftlig reklamation.

Du kan också vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå – www.energimarknadsbyran.se som ger vägledning om hur du går vidare när du har en tvist med ett elnät- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Du kan också kontakta:

Allmänna reklamationsnämnden – www.arn.se
Energimarknadsinspektionen – www.ei.se
Konsumentverket – www.konsumentverket.se