Låt oss bli din lokala elleverantör

Här hittar du vilka elhandelsprodukter du kan välja på, och även aktuella elpriser och villkor.

Här kan du också jämföra olika avtal och använda vårt verktyg ”Teckna elavtal” för att hitta ett avtal som passar just dig och ditt elbehov. På sidan kan du också läsa om vårt lokala elnät, hur du ansluter dig och vad det kostar.

Du som bor inom Nybro Elnät har möjlighet att få elhandel och elnät på samma faktura.

På grund av kraftiga variationer i elpriset på elbörsen, kan vi för närvarande inte erbjuda fastprisavtal på 1-3 år. Det går fortfarande att teckna avtal med rörligt pris, 30 dagar gäller vid uppsägning.

Det aktuella rörliga priset baseras på månadsmedelpris för föregående månad. Årsavgiften på elhandelsavtalen är 540 kr/år = ca 45 kr /månad (inkl moms). Nedan rörliga pris avser Februari månads pris.

Vårt aktuella elpris

Avtalsform Elpris exkl.moms Moms % Elpris inkl.moms
Rörligt 125.85 öre/kWh 25 % 157.31 öre/kWh

Teckna elavtal Anvisat elpris

Historiska elpriser

Priserna gäller elområde 4 och är angivna inklusive elcertifikat och påslag men exklusive årsavgift och moms. Priserna anges öre/kWh.

Fast eller rörligt pris?

Om du väljer ett fast elpris vet du i förväg hur mycket elen kommer att kosta per kWh, medan om du väljer rörligt så följer elpriset den nordiska elhandelsmarknaden. Vi levererar alltid 100 % förnybar el, dessutom omvandlar vi osorterat avfall till el och värme i vårt lokala kraftvärmeverk vilket är hållbart för vår region.

Elens ursprung

Att elen du köper genom oss verkligen är förnybar, oavsett vilket elavtal du väljer, kan vi intyga genom att visa upp ursprungsgarantier. Energimixen visar varifrån den samlade elförsäljningen har sitt ursprung både hos oss på Nybro Energi samt totalt på hela den nordiska marknaden. I diagrammen kan du jämföras Nybros påverkan jämfört med den nordiska energimixen.

Nybro Energis samlade elförsäljning i jämförelse med den nordiska residualmixen 2021

Diagrammet visar Nybro Energis samlade elförsäljning jämfört med den nordiska residualmixen 2021. Nybro energi använder 100% förnybar el jämförbart med Nordiska residualmixen som använder 12,83% förnybart, 55,11% Fossilt och 32,06% kärnkraft.