Vi underhållsspolar vårt spill- och dagvattennät

På uppdrag av Nybro Energi kommer Molins att underhållsspola vårt dag- och spillvattennät. Spolning av våra dag- och spillvattenledningar är en del i vårt förebyggande underhållsarbete. Genom att underhållsspola våra ledningar minimerar vi risken för akuta avloppsstopp och översvämningar.

Underhållsspolningen sker främst med så kallad högtrycksspolning – en kraftig vattenstråle som under högt tryck spolar rent ledningarna med roterande munstycke.  Avlagringar, smuts och annat skräp som kan täppa till rören avlägsnas och man förlänger därmed även livslängden på ledningarna och förebygger problem innan de uppstår.

Från och med v.41 fram till och med v.52 kommer underhållsspolning att ske i Fredrikslund, Hanemåla samt Smedstorps industriområde.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst på telefonnummer 0481-451 76.

Verksamhet: Vatten/Avlopp

Område: Nybro

Feltyp: Driftstörning

Status: Arbete pågår

Vädergatan 58, 382 38 Nybro, Sverige

Vi underhållsspolar vårt spill- och dagvattennät

Vädergatan 58, 382 38 Nybro, Sverige