Vi underhållsspolar vårt spill- och dagvattennät i Kråksmåla och Skoghult

På uppdrag av Nybro Energi kommer Molins att underhållsspola spill- och dagvattennätet i Kråksmåla och Skoghult.

 

Vad gör vi?

Med start under vecka 17 kommer Molins på uppdrag av Nybro Energi att underhållsspola spill- och dagvattenledningar i Kråksmåla och Skoghult. Arbetet kommer att utföras under dagtid och beräknas pågå ca 2 veckor.

 

Varför underhållsspolar vi våra ledningar?

I våra spill- och dagvattenledningar samlas det över tid en hel del sediment, smuts och fett. För att förlänga livslängden på våra ledningar samt förebygga akuta avloppsstopp och översvämningar så bör man kontinuerligt spola ledningsnätet. Spolningen kommer att ske med högtrycksspolning – ledningarna spolas med vatten under högt tryck.

 

Hur påverkar det mig som fastighetsägare?

Högtrycksspolning i ledningsnätet kan medföra att vatten från vattenlåsen i golvbrunnar och WC kan sugas ur eller skvätta ut. Som fastighetsägare kan man därför täcka över eller ställa en hink över eventuella golvbrunnar samt stänga samtliga toalettlock. Viss lukt kan även förekomma i samband med arbetet.

 

Har du frågor? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Verksamhet: Vatten/Avlopp

Område: Kråksmåla

Feltyp: Driftstörning

Status: Arbete pågår

Kråksmåla, Sverige