Vattenläcka Skånegatan – Nybro Tätort

2018-10-05 kl 18:00

—————————

Vattenläckan är åtgärdad och samtliga abonnenter inom området har åter en fungerande vattenförsörjning.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

 

 

2018-10-05 kl 17:00

—————————

Vattenläckan är lokaliserad och arbetet beräknas vara färdigställt kl 18:00.

Flertalet fastigheter inom området har redan nu en fungerande vattenförsörjning.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

 

 

2018-10-05 kl 16:00

—————————

Vi har upptäckt en vattenläcka i Korsningen Skånegatan och Närkegatan. Arbetet med att laga läckan pågår. Fastighetsägare på Skånegatan, Smålandsgatan, Närkegatan, Villagatan och Vegagatan kommer uppleva störningar i vattenleveransen under eftermiddagen.

Arbetet med att åtgärda vattenläckan kommer påbörjas omgående.

 

 

 

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Arbete pågår