Vattenläcka Orrefors

2018-06-14 10,00

VA-verksamheten har upptäckt en vattenläcka på Vallgatan i Orrefors. Under dagen kommer denna att repareras, varpå ett fåtal kunder kommer vara helt utan vatten.
Fastigheter som är utan vatten är:
Vallgatan 1
Vallgatan 3A-3B
Vallgatan 5
Dricksvattentank finns uppställd vid Vallgatan 3

I samband med reparation av vattenläckan stängs en av två matarledningar till samhället av. Därför kan abonnenter i de yttre delarna av samhället uppleva sämre vattentryck än normalt.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.
Mer information kommer löpande under dagen

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Orrefors

Feltyp

Driftstörning

Status

Felet åtgärdat