Vattenläcka Nybro Tätort. Hanes väg/Granvägen

09,30 2018-05-26

Reparationsarbetet efter gårdagensvattenläcka är färdigt.  Vattennivåerna i våra reserovarer är åter på normala nivåer.

14,30 2018-05-25

Reparationsarbetet efter morgonens vattenläcka pågår fortfarande och beräknas pågå fram till sen kväll ca 22,00

Dock vill vi uppmana abonnenter i Nybro tätort att vara sparsamma på vatten, och inte låta kranen stå på rinn, då våra vattenreservoarer inte hunnit fyllas på ännu.

Tack på förhand för visad hänsyn.

11.00 2018-05-25

Vattenläckan som upptäcktes tidigare idag är nu avstängd och reparationsarbete pågår. Under tiden som reparationsarbetet pågår är abonnenter på Blomstervägen och Granvägen utan vatten. Vattentankar är uppställda vid korsningen Hanes väg/ Granvägen, samt vändzonen på Blomstervägen., se karta.

Reparationsarbetet kommer pågå fram till ca. 19.00.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

06.00 2018-05-25

Vi har upptäckt en vattenläcka i Korsningen Hanes väg/Granvägen i Hanemåla. Arbetet med att laga läckan pågår. Fastighetsägare på Blomstervägen och Granvägen kommer uppleva störningar i vattenleveransen under morgontimmarna. VI har placerat ut vattentankar i korsningen Granvägen/Hanes väg och vändzonen på Blomstervägen  (Se karta)

Boende på Granvägen hänvisas till tillfällig utfart via GC-Väg anslutande mot Jöddegatan.

Arbetet med att åtgärda vattenläckan kommer påbörjas omgående.

 

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Mer information kommer löpande under dagen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Felet åtgärdat