Vattenläcka i Orrefors

Fredag 08:00
Det har uppstått en vattenläcka någonstans i Orrefors tätort. Läcksökning pågår. Under läcksökningen kan hushållen bli av med vattnet under kortare stunder.

Fredag 14:00
Läckan är lokaliserad till början av Kantavägen och nedre delen av Vallgatan. Vi återkommer så snart vi vet hur och när lagningsarbete kommer att ske.

Fredag 18:00
Nu är läckan helt lokaliserad och den var inte på ledningsnätet utan på privat tomt. Inga övriga fastigheter kommer bli berörda av lagningsarbetet.
---------------------------------------------------

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Orrefors

Feltyp

Vattenläcka

Status

Läcksökning pågår