Vattenläcka i område Paradiset

2017-06-16 08:30

Under senare delen av gårdagen upptäcktes en större vattenläcka i anslutning till Norra Vägen på vårt huvudnät. Läckan kommer under dagen att repareras.
Under tiden arbetet med att laga läckan pågår, kommer vattnet att stängas av för ett antal abonnenter.

Avstängningen berör kunder på följande adresser:
Jakobsgatan 23-28
Jakobsgatan 30
Jakobsgatan 32
Jakobsgatan 34
Transtorpsvägen 20-22

Tanksläp där man kan hämta vatten kommer att ställas ut vid Jakobsgatan 25.

2017-06-16 14.00

Klockan halv elva idag på förmiddagen stängdes vattnet av för berörda abonnenter, och arbetet med att reparera läckan påbörjades.

Någon prognos för när läckan beräknas vara lagad finns ännu inte, men alla tillgängliga resurser har satts in för att drabbade kunder ska ha så kort avbrottstid som möjligt.

2017-06-16 15:30

Vattenläckan på Norra Vägen är nu lagad och vattnet har släppts på igen till samtliga abonnenter.
I samband med lagning av läckor kan vattnet innehålla luft och ibland vara missfärgat. Om så är fallet så låt vattenkranen rinna en stund tills eventuell luft eller missfärgning försvunnit. Tanksläpet som finns på Jakobsgatan 25 kommer att stå kvar under helgen.

 

 

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Arbete pågår