Vattenläcka Hildebrands väg – Flerohopp

——————————-

2018-10-04 kl 20:20

Arbetet med vattenläcka är färdigställt och samtliga berörda abonenter har åter en fungerande vattenförsörjning.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

——————————-

2018-10-04 kl 18:00

Arbetet med vattenläcka pågår och arbetet beräknas vara färdigt 20:00

Vattentank finns utplacerad på skolan, Hildesbrands väg 4.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

 

——————————

2018-10-04 kl 14:00

Vi har upptäckt en vattenläcka i Korsningen Hildebrands väg och Gummemåla vägen. Arbetet med att laga läckan pågår. Fastighetsägare på Hildebrands väg, Öljersmåla vägen, Myrmalm vägen och Gummemåla vägen  kommer uppleva störningar i vattenleveransen under eftermiddagen. Vi har placerat ut vattentankar på skolan på Hildebrands väg 4  (Se karta)

Arbetet med att åtgärda vattenläckan kommer påbörjas omgående.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

 

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Flerohopp

Feltyp

Vattenläcka

Status

Felet åtgärdat