Vattenläcka Herkulesgatan

07:30
Det har uppkommit en vattenläcka på Herkulesgatan i Nybro. Läckan är lokaliserad och lagningsarbete kommer påbörjas inom kort. Fastigheter som drabbas av vattenavstängning kommer att kontaktas direkt. För tillfället är infarten till Herkulesgatan från Jutarnas väg avstängd.

13:30
Nu är det klart att lagningsarbetet kommer kräva att vattnet stängs av på ett större område. Drabbade är några industrifastigheter samt cirka 35 hushåll på Grönadalsgatan 1 samt Doktor Sandbergsgata 1 A-C.

Vattentank finns uppställd vid Doktor Sandbergs gata 1 A samt på Herkulesgatan vid Nybro Glasbruks parkering.

23:50

Vattenläckan är lagad och ledningsnätet är återigen driftsatt.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Arbete pågår