Störningar av vattenleveransen i Alsterbro

2018-02-26

Under gårdagen hittades läckan och reparerades. Vattentrycket i Alsterbro är nu åter till det normala.

 

2018-02-25 kl 20:30

I samband med vattenläckorna i Alsterbro har uttaget på ledningsnätet varit större än kapaciteten i Knivingaryds vattenverk. Vi har därför ställt upp vattenreservoarer för att externt förse ledningsnätet med vatten. Vattenreservoar kommer fyllas löpande under natten.

Läcksökning kommer påbörjas snarast vilket kan medföra kortare avbrott i vattenleveransen för vissa abonnenter.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

————————————————

2018-02-25 kl 12:30

I samband med vattenläckorna i Alsterbro har uttaget på ledningsnätet varit större än  kapaciteten i Knivingaryds vattenverk. Vi har därför ställt upp vattentankar för att externt förse ledningsnätet med vatten. Vid extern matning av ledningsnätet förändras de naturliga strömningsriktningar som finns vilket kan medföra brunt vatten. (Se mer info nedan)

Arbetet med att lokalisera och åtgärda läckorna fortlöper

—————————————————-

2018-02-25 kl 08:00

Vi har för närvarande flertalet vattenläckor i Alsterbro vilket gör att delar av Alsterbro saknar vatten. Vi arbetar med att lösa problemet. Mer info kommer inom kort.

—————————————————-

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsterbro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Felet åtgärdat