Vattenläcka – Alsterbro, Sandslätt, Knivingaryd

VI har upptäckt att det finns en vattenläcka i området runt Alsterbro, Sandslätt, Knivingaryd. Läcksökningen pågår fortfarande och enstaka korta störningar på vattenleveransen kan ske i området under detta arbete.

19 september 15:00
Vi har upptäckt och lagat en läcka på nätet. Vi har dock upptäckt att det finns minst en läcka till som vi nu söker efter.

5 oktober
Det finns ytterligare en eller flera mindre läckor i närheten vattenverket i Knivingaryd. Utredningen fortsätter om exakt var läckan är så att lagningen kan på börjas.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsterbro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Arbete pågår