Vattenläcka Orrefors, Kantavägen och Grevens kaj

————————————
2018-05-21 kl 18:00

Vattenläckan är nu repearerad och vattenförbrukningen åter på normala nivåer.

 

 

————————————
2018-05-21 kl 08:00

Läcksökning för att definitivt lokalisera vattenläckan kommer utföras under måndag den 21/5.

När läckan är lokaliserad kommer arbetet påbörjas snarast. Information till berörda fastighetsägare kommer ske via budning och dörrknackning.

Arbetet kan orsaka störningar på vattenleveransen i området, tappa därför upp vatten i förväg så att ni klarar ert behov.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen

————————————

2018-05-20 kl 12:35
Efter nattens läcksökning är vattenläckan i Orrefors lokaliserad till området runt Kantavägen & Grevens kaj. Arbetet med att laga läckan kommer påbörjas under måndagen och information till berörda fastighetsägare kommer ske via budning och dörrknackning.

Arbetet kan orsaka störningar på vattenleveransen i området, tappa därför upp vatten i förväg så att ni klarar ert behov.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen

————————————
2018-05-19 kl 16:35
Vattenläckan i Orrefors är fortfarande inte lokaliserad.
Läcksökning kommer därför utföras natten mellan lördag 19/5 och söndag 20/5 kl 23.00-04.00. Personal från Nybro Energi kan under arbetet komma att behöva beträda privata fastigheter.
Arbetet kan orsaka enstaka korta störningar på vattenleveransen i området kring Orrefors, Flygsfors, Gaderås, Flerohop, Gullaskruv och Målerås.
Tappa upp vatten i förväg så att ni klarar ert behov.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen

————————————
2018-05-19 kl 12:00
Vi har uppmärksammat en vattenläcka i området kring Orrefors tätort. I samband med läcksökning kan personal från Nybro Energi behöva beträda privat fastighetsmark samt kortare avbrott i vattenleveransen förekomma.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Orrefors

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Arbete pågår