VA-utbyggnad Tjärdalsvägen

Nybro Energi planerar för en utbyggnad av servisledningar för dricks- samt spillvatten längs Tjärdalsvägen, Örsjö.  Arbetet planeras att starta v. 21 och beräknas pågå under cirka 7 veckor framåt. Arbetet utförs av Kanonaden AB.

Under grävarbetet kan det tidvis komma att bli störningar i trafiken och i framkomligheten för de boende i området.

Under byggarbetet kan boende i området även uppleva störningar i vattendistributionen och det kan i samband med arbetet lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet.

Vid eventuella vattenavstängningar kommer Nybro Energi, så långt det är möjligt, att informera berörda fastigheter om detta via sms samt en lapp i brevlådan. För SMS-utskick kan du registrera ditt mobiltelefonnummer hos oss via vår hemsida: https://nybroenergi.se/om-oss/kontakt/fa-ett-sms-nar-vi-har-driftstorningar/ eller kontakta vår kundtjänst.

Om det skulle uppstå problem är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

Verksamhet: Vatten/Avlopp

Område: Örsjö

Feltyp: Driftstörning

Status: Arbete pågår

Tjärdalsvägen, Örsjö, Sverige

VA-utbyggnad Tjärdalsvägen

Tjärdalsvägen, Örsjö, Sverige